Testament Ćire Stančića

Naši stari su svoje zadužbine, kako materijalne tako i duhovne prirode, ostavlјali za sobom. Tako su svoju poslednju volјu u obliku testamenta iskazivali najpre sveštenicima, a kasnije, formiranjem građanskog društva, notarošima (beležnicima). U matičnoj knjizi kumanačke crkve iz 1759. god. zapisano je na ivicama jednog pisma sledeća poruka “Poneže svjak čelovjek rodivisja dolžen jest i umreti, to i az... rab božji Stefan videći končinu žizni mojeja, zaveščaju 25 komada marve različite svojim potomcima i t.d.” Vasa Stajić je u knjizi “Velikokikindski distrikt” zabeležio desetak, a Luka Nadlački čak 120 testamenata stanovnika čitavog Dištrikta. U Kikindskoj arhivi se nalazi još nekoliko desetina neobjavlјenih testamenata, iz kojih mogu da se vide mnoge pojedinosti koje se odnose na moral, pravdu i običaje našeg naroda. U Fondu 378.31 od 12. februara 1842. god. nalazi se i testament Ćire Stančića iz Kumana. Početak je uopšten, sredina i kraj su svojstveni testamentatoru.

Testament:

Vo imja Oca, Sina i Svjatago Duha Amin!

Poneže da vsjakom čelovjeku smert izvjestna, čas obače njen neizvjestan jest, togo radi i ja ješče pri zdravom razumu sušči slјedujušče raspoloženije - nad moim dvižimim i nedvižimim dobru, meždu naslјednici moi - tvorim, i ubo:

1-vo Bogu dušu, tjelo že moje materi zemlјi iz koje sam proizašao - predajem, i da se po Zakonu naše Pravoslavne Cerkve pogrebsti imadet - zavješčavam.

2-go Sve moje koje se iz 1. doma pod N. 267 sostoi, s 3/4 i pol lanca konščitutibalne, i pol sesie rezervatske zemlјe ne menše 14 lanaca dominalne iberlandske zemlјe u ritu i selišču, jednog vinograda starog i 3/4 ercasa, ne menše i 1. doma pod N. 248, bez zemlјe, ravne že i marvu, 12 volova, 7 konja, 4 kobile, 4 junca, 16 krava, i 10 junadi, 100 ovaca, 8 matori svinja i 7 letošnji nazimadi, ostavlјajem i zaveščavajem moim sinovom, Pavlu, Števanu i Đuri i ih naslјedinkom tako da oni izostavšu moju suprugu Martu do njene smerti čestvuju, rane, i pristojno sarane, - tim že načinom nji universalne naslјednike tvorit tako: da nitko ot srodnikov i kćere moih, na njima ščo nibud tražiti imadut, niti mogut.

3-će Kćeri moja Sena udata u Franj(e)vo za Jocu Kovačeva, Kata udata u Melence za Aćima Dabića, i Utva udata za Pomanom Kovačevim u Karlovo, po smerti mojem nišča tražiti neimadu, jerbo sam im za života moga svakoj po 1 kravu u ime naslјedstva dobrovolјno izdao.

4-to Kćerima pak Mili udatoj u Franj(e)vo za Lazu Šiačkog, koja nije ot mene nišča tražila, paki jednu kravu iz sermie moe črez naslјednika moi - izdati zaveščavam tako, da ona nišča više tražiti ne može. - Ravnim obrazom i kćeri mojoj Simki koja je do dnes u kosi - jednu kravu po udatbi njenoj i dvadeset forinti .... gotovi novca črez sinovi moi izdati se imadu, i tako i ona kao i proče moje kćeri, nišča nad naslјednici gorerečeni sinovi moi, tražiti više ne ima.

5-to Moje naslednike Pavla, Stevana i Đuru zaklinjem, da po smerti mojoj poslednju volјu ispolne, i mater njinu, moju pak izostavšu suprugu Martu - kao ščo je više kazano čestvuju, i bez njenog znanja nišča da ne tvore.

6-to Duga nikakovog nemam, koi bi naslјednici moi isplaćivali ili primati imali.

Bolšago padi vjerojatija sej Tetament pred nizustavlјeni svidjetelјi somnjenu ot sebe otdaet. U Kumani, dne 3. februaria 1842.

Pren nami, Ćira Stančić Pavlom Nikolajevič birov žitelј kumanski i zaveščatelј.

Števom Marinac eškutom Ćirom Vučetić, Tacom Radišić svidjeteli črez Stefana Telečkim notarij

Napomena: Ćira je imao brata Ignjata sa kojim je podelio nasledstvo od oca Jovana. Zanimlјivo je da je najstarija Ćirina ćerka Ksenija bila već udata 1811. god. u Vranjevo kada mu se 1817. rodila ćerka Simeona - Simka, koja je 1843. udata za Vasu Baračkovog. Umrla je 1887. god., a spomenik joj je podigao sin Luka.

Interesantno je da Ćira Stančić (1765-1842.) izmiruje svaku ćerku po tadašnjem običaju sa po jednom kravom2), a da Simki koja se još u kosi nalazi miraz pridodaje samo još 20 forinti, pored tolkog imanja koje ostavlјa isklјučivo samo sinovima.

Jedna Sesija = 32 jutra zemlјe.

Sermija (persijski) - imanje.

Stefan Telečki - kumanački notarij(us) je otac glumca i prevodioca Laze Telečkog.

1) Devojka je, tj. još nije stavila konđe i vezala maramu. Nekada se govorilo “Pre će roblјe napustiti gvožđe, dok će žena konđe kad u groblјe pođe”.

2) U to vreme ženska deca su bila isklјučena iz nasledstva iako im se garantovala jednakost sa muškom. Sestre su braći potpisivale tzv. revers pred zakletim opštinskim poglavarstvom. One se odriču očinstva i materinstva u korist braće, jer su po serbskom običaju jednu kravu dobile i kažu: “Niti ja, niti moji potomci nasledstvija više tražiti nemamo, i s tim poklonom zadovolјna jesam”.

O gradu