Plaštanica Teodora Ilića Češlјara

Plaštanica Teodora Ilića Češlјara, ulјe, svila, dimenzije je 88×74 sm. Nјen kraći opis, sa scenom slikarskog rada, dao je prof. dr M. Timotijević u svom radu o Češlјaru. Do 50-ih godina plaštanica je bila veoma oštećena. Kasnije se prešlo na njenu restauraciju, a najverovatnije ju je naša crkvena opština poklonila vladičanskom dvoru u Vršcu. Svila je bila na mnogo mesta pocepana, i nedostajali su joj komadi platna na mestima gde su slikane roze površine. Sama svila je jako trošna i slaba. Plaštanica je prenesena u Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture na konzervaciju. Na purpurnoj svili, zlatnim bojama slikane su figure i ornamenti. Na belosivoj plaštanici leži Hrist. U uglovima su jevanđelisti, a oko njih je zlatan ornament. Crtež obrazuje kitnjaste zavoje i ukrase barokne forme, uvijene bilјne listove u raznovrsnoj nemirnoj liniji. Kontura oblika, crtana je tamnosmeđom bojom. Površine su ''zlatne'', a plastičnost je izvučena smeđim, uzanim, zlatnim linijicama, grafički. Ta bogata ornamentika vrlo plastično modelirana, ima najtipičnije forme, kakve se vide na originalnoj plastičnoj dekoraciji tog doba. Inkarnat Hristovog tela je u osnovi ružičast, ali tamnosmeđe i sive senke nadjačavaju taj osnovni ton. I simboli jevanđelista uglavnom su slikani tim bojama: smeđa, siva, bela, crna. ''Figura Hrista ne pokazuje najveće znanje u pogledu crteža i obrade forme uopšte'' (po prof. dr M. Kolariću). Simboli jevanđelista su sa najvećom preciznošću i pedantnošću modelovani. Iznad Hrista nema nikakvih ukrasa niti predstava, a tek gore u levom uglu stoji tekst iz ''Pesme nad pesmama''. Ispod Hristovog tela u zlatnoj kartuši je i tekst koji počinje rečima: Razêli vcêkć, a desno pri dnu vrlo mnogo je oštećen zapis, koji se više i ne nazire, samo se naslućuje po nekim rečima koje su poznate. To je zapis kojim se pokazuje da Teodor Češlјar slika plaštanicu ''U spomen svojih roditelјa'' (objavlјen je u Glasu istine za 1888., V, 61; zatim u Zapisima i natpisima Lj. Stojanovića, knj. II, br. 4702 i u studiji dr M. Kolarića, Teodor Ilić Češlјar, Zbornik radova Narodnog muzeja II, Beograd, MSMLIX str. 241), ali je danas čitlјivo samo ovo: θêо: чê … списа плашаниц спомêнх родтêл… Ostale tri ikone rađene na drvetu, iako su uspešno restaurirane trebalo bi, uz izvesne uslove, da se vrate kumanačkoj crkvenoj opštini, kojoj i formalno pripadaju.

O gradu