Predgovor

Neprimetni, skromni, naizgled sasvim obični lјudi, a zapravo neprepoznati heroji naše svakodnevice, uz Gorana Dobožanova, aktivni su učesnici ove izložbe. To su lјudi rođeni sa blagom i tajnom snagom koju poseduju od davnina, snagom koja je njihov, ali i naš, neiscrpni izvor upornosti i istrajnosti, heroji koji svojim delima stvaraju pozitivan osećaj zajedništva i nesebično dele svoju tajnu s drugima, dajući smisao postojanju.

Autor izložbe, Goran Dobožanov, svojim delima postaje svedok i hroničar ovih neprimetnih heroja, zaustavlјajući vreme i čineći ih neprolaznim. Tako autor, odabravši da ih sačuva od zaborava, i sam postaje poput njih - tihi heroj.

Tajna ovog autora, tihog heroja umetničke fotografije, Gorana Dobožanova, leži u lјubavi. Ljubav prema umetnosti je sva tajna dobrog umetnika. Ona se ne može ni odglumiti, ni lažirati, niti sakriti, i svako od nas je nepogrešivo prepoznaje i instinktivno ceni.

Podstaknut tom svojom lјubavlјu prema fotografiji, autor nam poručuje da sam fotografski aparat, ma kako kvalitetan bio, i volјa i želјa, ma kako velike bile, nisu dovolјni da bi se dobio dobar portret. Potrebni su, pre svega, estetski kvalitet i umetnička vizija, a Goran to nesumnjivo poseduje.

To što nam autor prezentuje nije nimalo lako postići, mada, dok se posmatraju njegovi radovi, baš tako deluje. Portretom se prikazuje autorov utisak, njegova emocionalna poruka, subjektivan pogled na čoveka od strane fotografa. To je umetnička vizija autora, a ne čista informacija o ličnosti. Dobar portret skreće na sebe pažnju, golica maštu, nudi svoju priču. Takav portret budi u posmatraču osećanja, poziva na istraživanje, postavlјa pitanja i nudi odgovore, i u toj unutrašnjoj komunikaciji nastaje umetničko delo.

Lični pečat Gorana Dobožanova leži u atmosferi svakog portreta koji beleži. Tu atmosferu Goran stvara pre svega svetlošću i senkom, koje koristi na način uporediv sa onim kod flamanskih majstora, i njegova dela kao da koegzistiraju na korelaciji modernog vremena i rembrantovske igre svetlosti.

Autor nas je izložbom „Pozitiv" pozvao i ponudio da sa nama podeli svoje umetničko viđenje ovih malih, ali velikih heroja naše svakodnevice. Izložena dela nam govore da vredi odazvati se njegovom pozivu!

O gradu