srenhu

Pogovor

Pošto kompetentne ličnosti Novog Bečeja nisu prihvatile moju ponudu da štamapju ovaj rukopis, prinuđen sam da to učinim sam. Monografija će biti štampana u 100 primeraka i besplatno podelјena prijatelјima koji su zajedno sa mnom i mojom porodicom, stvarali i negovali plivanje i vaterpolo u Novom Bečeju.

Isklјučivo zbog materijalnih razloga prinuđen sam da odustanem od štampanja priloga: B. Kiseličkog i T. Ackovića, koji su inače ugrađeni u tekst monografije. Iz istih razloga je otpao i jedan broj fotografija. Pored toga, sa žalјenjem mogu da konstatujem, da grupnih fotografija, plivača i vaterpolista za period od 1947. do 1987. godine, nema, odnosno ja nisam uspeo da ih pronađem.

Na kraju treba reći i to: sa negovanjem plivanja u Novom Bečeju (ako se izuzme neuspeo pokušaj 1977.) se prestalo 1954.a sa vaterpolom negde posle 1990. godine. Znači ti sportovi su za Novi Bečej, prošlost. Pošto se prema prošlosti, prema opšte važećim pravilima, treba odnositi sa dostojnim poštovanjem, negovati je, sa realnom pretpostavkom da će jednog dana možde nekom, za nešto zatrebati. Iz tih razloga, Autor je odlučio da napiše ovu monografiju, svoj dvogodišnji rad materijalizuje i na taj način, jednu lepu, korisnu, društvenu i kulturnu delatnost spase od propasti i zaborava.

Povezani članci

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...