Predgovor

Plivački i vaterpolo sport u Novom Bečeju, negovan je u vremenu od 1934. do 1972. godine. Najveći uspeh i masovnost dostigao je između 1950. i 1960. godine. Učesnici i lјubitelјi tih događaja za taj period su kasnije govorili: "To je bilo vreme kada se u Novom Bečeju plivao beterflaj".

Treniralo se i takmičilo na improvizovanim plivalištima na obali Tise. Pred kraj, plivanje je napušteno a vaterpolo se igrao na "Banji", jednom od malih veštačkih jezera u Novom Bečeju. Zapostavlјanje plivanja i napuštanje Tise, najatraktivnijeg prirodnog regiona na teritoriji Novog Bečeja i šire; bio je početak kraja plivačkog i vaterpolo sporta u Novom Bečeju.

Vreme pre drugog svetskog rata

U Novom Bečeju, pre drugog svetskog rata plivalo se samo: muški, ženski, leđno i kereći. Muško plivanje se odlikovalo: zaveslajima rukama sa izbacivanjem ruku iznad vode, nogama su se pravile makaze a glava je obavezno bila iznad vode. Žensko plivanje je odgovaralo današnjem prsnom plivanju. Leđno plivanje je takođe bilo specifično: posle istovremenog zaveslaja rukama, obe ruke su se zabacivale iznad glave i pravio novi zaveslaj. Noge su pravile iste pokrete kao kod prsnog plivanja. Ovaj način plivanja u Novom Bečeju je nazivan Germanijum. Kereće plivanje je dobilo ime po imitaciji plivanja psa (U Novom Bečeju psa zovu kera) koji kad pliva sa prednjim nogama pravi pokrete koji mu omogućavaju ostanak na površini a zadnjim nogama pokrete koji mu omogućavaju propulziju. Ova tehnika se naročito primenjivala pri obuci neplivača.

Vreme okupacije

Posle kapitulacije Kralјevine Jugoslavije, Jugoslavija je okupirana od strane Trećeg Rajha i razdelјena prema nahođenju okupatora. Banat, pošto je u njemu živelo puno Nemaca, bio je povlašćena teritorija i dobio je status Protektorata Trećeg Rajha. Pod tom zaštitom u njemu se živelo mirnije i slobodnije nego u ostalim delovima poroblјene države.

Vreme posle rata

Kraj okupacije i oslobođenje, akteri ove monografije su dočekali na raznim mestima i funkcijama. S. Kiurski i B. Kiselički su otišli na dalјe školovanje D. Tolmačev je postao šef novobečejske policije a V. Nićin društveno politički radnik. R. Ivanić, D. Ivanić, A. Marčić, Rackan... otišli su na sremski front da mrskog neprijatelјa oteraju sa naše teritorije i oslobode zemlјu. Braša je služio u avijaciji, posle sremskog fronta je bio prekomandovan u Skoplјe, gde je ostao do jeseni 1948. godine. Duša je služio u artilјeriji, na sremskom frontu se razboleo od trbušnog tifusa i po izlečenju, privremeno je demobilisan. Marčić i Rackan su postali oficiri.

Diskusija

Generacije koje su stvarale i održavale plivanje i vaterpolo u Novom Bečeju bile su:

PRVA GENERACIJA (od 1934. - 1939. godine)

- Osnivači, rukovodioci i organizatori: Kinezl Oto, Kelemen Imre i braća Sauer.

- Kvalifikovani trener: Bergl Herman.

Takmičari: O. Kinezl, I. Kelemen, T. Flajhbart, K. Kelemen, I. Veljača, B. Hafne, P. Sauer, J. Sauer, I. Senci, B. Janković, S. Kiurski, Š. Krstić, V. Bojić, I. Šafranj, R. Šafranj, S. Malešev, M. Gulović.

Zaključci

Iz svega iznetog može se izvući nekoliko generalnih zaklјučaka:

1. Plivanje i vaterpolo u Novom Bečeju su osnovali i nekoliko decenija vodili: zalјublјenici uTisu, entuzijaste, humanisti i lјubitelјi sportova na vodi.

2. Takvi su bili rukovodioci raznoimenih klubova i sekcija: Zigler Maks, Rada Aćimov - "Bakar", M. Nešić, R. Ivanić, 3. Rauški, Vladimir Davidović, Dušan Tikvić i M. Kiselički.

3. Najznačajniji osnivači i organizatori ovog sporta bili su: Oto Kinezl, Imre Kelemen, braća Sauer, Stevan Kiurski, Branislav Kiselički, Imre Farkaš, braća Ivanić, braća Kiselički, braća Marić, braća Berbakov...

Pogovor

Pošto kompetentne ličnosti Novog Bečeja nisu prihvatile moju ponudu da štamapju ovaj rukopis, prinuđen sam da to učinim sam. Monografija će biti štampana u 100 primeraka i besplatno podelјena prijatelјima koji su zajedno sa mnom i mojom porodicom, stvarali i negovali plivanje i vaterpolo u Novom Bečeju.

Isklјučivo zbog materijalnih razloga prinuđen sam da odustanem od štampanja priloga: B. Kiseličkog i T. Ackovića, koji su inače ugrađeni u tekst monografije. Iz istih razloga je otpao i jedan broj fotografija. Pored toga, sa žalјenjem mogu da konstatujem, da grupnih fotografija, plivača i vaterpolista za period od 1947. do 1987. godine, nema, odnosno ja nisam uspeo da ih pronađem.