Strana 1 od 2

Da li ste znali...

Prosečna dubina Stare Tise, po matici toka, iznosi oko 170 cm

O gradu