srenhu

Opis granice zaštićenog područja

Početna tačka opisa granica zaštite PP „Rusanda" je tromeđa parcela 4434, 8242 i 8236. K.O Kumane, Opština Novi Bečej. Granica ide na istok, južnom međnom linijom parcele 8236, do tromeđe parcela 8236, 4350 i 4349, lomi se na jugoistok severnom graničnom linijom parcele 4350, do parcele 8240. Preseca istu i skreće na jugozapad, istočnom granicom parcele 8240, do tromeđe parcela 8240, 4345 i 4344. Lomi se na jugoistok, granicom parcela 4344, 4345, 4248/3, 4248/2, skreće na severoistok, granicom parcela 4090, 4091/1, i lomi se na severozapad, idući granicom parcela 4247, 4248/1; 4247, 4248/24, do puta broj 8239. Granica skreće na sever istočnom granicom parcele 8239, do parcele 8236. Lomi se na jugoistok, južnom, odnosno zapadnom granicom parcele 8236, do međnog kamena K.O. Melenci, Grad Zrenjanin.

Skreće na jugozapad međnom linijom dveju Opština do južne međne tačke parcele 4090, K.O Kumane. Skreće na sever, zapadnom graničnom linijom parcele 4090, lomi se na jug, istočnom granicom parcele 4090, do parcele 8238. Nјenom istočnom granicom ide na jug, do parcele 8243, preseca istu i lomi se na severozapad, granicom parcela 8243, 4249, do tromeđe parcela 8243, 4340 i 8246. U pravcu zapada ide južnom granicom parcele 4340, obuhvata parcelu 4362/1, južnom granicom parcele 4361, do parcele 8248. Skreće na jugozapad, granicom parcele 8248, lomi se na jugoistok, istočnom granicom parcele 4364, preseca put broj 8247, ide na jug zapadnom granicom parcele 4331, istočnom granicom parcele 4328, lomi se na zapad, južnom granicom parcela 4328, 4372, preseca put broj 8248, lomi se na jugozaopad zapadnom granicom puta, preseca parcelu 8255, skreće na severozapad. zapadnom granicom parcele 8255, do parcele 8123. Skreće na jug, istočnom granicom parcele 8123, lomi se na istok, pa na jug, granicom parcele 5576, ponovo istočnom granicom parcele 8123, skreće na istok, pa na jug, granicom parcele 5669. U pravcu juga, istočnom granicom parcela 5720, 5830, 5834, 5933, do prelomne međne tačke parcele 5933 i 8285. Skreće na istok, preseca parcelu 8285 i u istom pravcu ide rubom periodično plavlјene depresije, na rastojanju od 165 metara od severne granične linije parcele 8286, do tačke na graničnoj liniji parcela 5934/7 i 5934/8, pri tom presecajući parcele 5934/1, 5934/2 i 5934/7. Od te tačke granica se lomi na jugoistok, presecajući parcele 5934/8, 5934/9, 5934/10, do tačke na međnoj liniji parcela 5934/10 i 5934/11, udalјene 100 metara od severne međne linije parcele 8286. Preseca parcelu 8286 I skreće na istok, severnom linijom parcele 5960, lomi se na jug, istočnom linijom iste parcele, do međne tačke sa K.O. Melenci, Grad Zrenjanin. Granica se lomi na severoistok, granicom dvaju Opština do naspram severne međne tačke parcele 8834 K.O Melenci, Grad Zrenjanin. Skreće na jugoistok, preseca parcelu 12886 i nastavlјa granicom parcele 8834, do tromeđe parcela 8834, 8835, i 12890. Lomi se na jug, pa na istok, prateći severnu granicu parcele 8834, 8503, 8834, do međnog kamena građevinskog reona. Granica skreće na severoistok, granicom građevinskog reona do parcele 12908. Lomi se na jugoistok ivicom staze, pri tom preseca parcelu 2/1 do tromeđe parcela 2/1, 3 i 24. Ide na jug, istočnom granicom parcele 3, preseca parcelu 23/2 i skreće na zapad, južnom granicom parcele 10, preseca parcelu 21, i lomi se na istok, severnom garnicom parcele 20, izostavlјa parcelu 19, nastavlјa na istok, severnom granicom parcele 18, do parcele 3830. Granica skreće na zapad, severnom granicom parcela 3833, 630, 631, do međnog kamena građevinskog reona. Lomi se na jugoistok, idući granicom građevinskog reona do međnog kamena sa K.O Kumane, Opština Novi Bečej, odnosno jugoistočne međne tačke parcele 8292, K.O Kumane. Granica ide na severozapad, južnom granicom parcela 8292, 6091, zapadnom granicom parecela 6088, 6086, 6084, 6083, 6081, 6079, 6078, 6077, 6076, 6075, 6072, 8293, 6069, do tromeđe parcela 6069, 8125/2 i 8215. Skreće na jugozapad, preseca parcelu 8215 (železnička pruga Kikinda-Beograd), lomi se na severozapad. pa na zapad, južnom granicom parcele 8126, do tromeđe parcela 8126, 6825/2 i 6827. Skreće na jug, istočnom granicom parcela 6827, 8410, do lokalnog puta Kumane-Melenci, preseca put i ide na sever, istočnom granicom parcela 6908, 6907/1, lomi se na zapad, južnom granicom parcele 8438, skreće na severoistok, zapadnom granicom parcele 8403, do međnog kamena građevinskog reona Kumana. Lomi se na jugoistok, granicom građevinskog reona do severozapadne međne tačke parcele 6856. Nјenom južnom graničnom pinijom granica ide na istok, do parcele 8427. Lomi se na jug, do parcele 8125/1. Skreće na istok, pa na severoistok, severnom granicom parcele 8125/1, zapadnom granicom parcela 8408, 8124, do jugoistočne međne tačke parcele 6844. Granica skreće na severozapad, preseca parcelu 6844, do jugoistočne međne tačke parcele 6841. U istom pravcu granica ide južnom granicom parcele 6841, do međnog kamena gređevinskog reona. Lomi se na severozapad, idući granicom građevinskog reona, do jugoistočne međne tačke parcele 8304. Granica ide na sever, zapadnom granicom parcele 5906, do tromeđe parcela 5906, 5904 i 8303. Lomi se na jugoistok, severoistočnom granicom parcela 5906, 8302, do tromeđe parcela 8302, 5909 i 5916. Skreće na sever, zapadnom granicom parcela 5916, 5917, 5847, do parcele 8279. Skreće na istok, južnom granicom parcele 8279, do tromeđe parcela 8279, 8278 I 5845/1. Skreće na jug, istočnom granicom parcela 5845/1, 5921, do parcele 8303. Lomi se na jugoistok, severnom granicom parcele 8303, do jugozapadne međne tačke parcele 5932. Skreće na severoistok, severozapadnom međnom linijom parcela 5932, 5835, zapadnom međnom linijom parcela 5829, 5721, 5668/2, do parcele 8261. Lomi se na istok, južnom granicom parcele 8261, do parcele 8123. Skreće na sever, zapadnom granicom parcela 8123, 5560, do parcele 8255. Lomi se na severozapad, granicom parcele 8255, do naspram jugozapadne međne tačke parcele 8249. Skreće na severoistok, preseca parcelu 8255 i nastavlјa severozapadnom međnom linijom parcele 8249, do naspram severne međne tačke parcele 4395. Lomi se na jugoistok, preseca parcelu 8249, i ide granicom parcele 4395, do tromeđe parcela 4395, 4396 i 4397. Skreće na istok, severnom granicom parcele 4396, do parcele 8248. Lomi se na severoistok, severozapadnom granicom parcele 8248, do međne tačke parcele 4418. Skreće na sevozapad, granicom parcela 4418 , 4417, do parcele 4419. Lomi se na jugozapad, južnom granicom parcele 4419, do parcele 8249. Preseca istu i skreće na severoistok, severozapadnom granicom parcele 8249, do naspram severozapadne međne tačke parcele 4420. Lomi se na jugoistok, severnom granicom parcela 4420, 4422, 4420, do parcele 8248. Skreće na severoistok, severozapadnom međnom linijom parcele 8248, do južne međne tačke parcele 4434. Lomi se na severozapad granicom parcele 4434, do parcele 8242. Skreće na severoistok, istočnom granicom parcele 8242, do početne tačke opisa granice zaštite.

Iz područja opisanog granicom zaštite izostavlјaju se dve odvojene celine. Početna tačka opisa prostora I celine je jugozapadna međna tačka parcele 8285. Granica ide na severoistok, severozapadnom granicom parcele 8285, lomi se na istok severnom granicom parcele 8286, skreće na jug, istočnom granicom parcele 8288, do granice K.O. Melenci, Grad Zrenjanin. Nastavlјa u istom pravcu granicom parcele 8834, do tromeđe parcela 8834 , 8846 , 8861. Skreće na jugozapad, granicom parcela 8861, 8862, do granice K.O Kumane, Opština Novi Bečej. U istom pravcu granicom parcela 6053, 6054 K.O Kumane, preseca parcelu 8290, i skreće na severozapad, zapadnom granicom parcele 8290, lomi se na jugozapad, jugoistočnom granicom parcele 8296, i skreće na istok. severnom granicom parcele 6042, 6041. Lomi se najug, zapadnom granicom parcele 6051, skreće na zapad, severnom granicom parcele 6067, preseca železničku prugu Kikinda-Beograd i nastavlјa južnom granicom parcele 8407, do naspram jugoistočne međne tačke parcele 6839. Lomi se na sever, preseca parcelu 8407 i ide istočnom granicom parcele 6839, preseca prugu, istočnom granicom parcela 6022, 6020, preseca parcelu 8290, do početne tačke opisa granice prostora I celine.

Početna tačka opisa granice prostora II celine je tromeđa parcela 8846, 8874/2, 8875. K.O Melenci, Grad Zrenjanin. Granica ide na jugoistok, granicom parcela 8846, 8845, 8844, 8843, 8842, 8841, 8843, skreće na jugozapad, severnom granicom parcela 8840, 10293, do tromeđe parcela 10293, 10093 i 10094. Preseca parcelu 10293, do međnog kamena K.O. Kumane. U pravcu severozapada ide istočnom granicom parcela 6060, 6051, do naspram severozapadne međne tačke parcela 6056. Skreće na severoistok, granicom parcela 6056, 6055 do K.O Melenci. U istom pravcu nastavlјa granicom parcela 8874/2 i 8875 K.O Melenci, do početne tačke opisa prostora II celine.

Povezani članci