srenhu

Uvod

Polazeći od Srednjoročnog programa rada Zavoda za zaštitu prirode Srbije za period od 2006. do 2010. godine, tokom 2010. godine pristupilo se valorizaciji prostora oko Rusande radi stavlјanja pod zaštitu ovog jedinstvenog slanog jezera u Vojvodini.

U toku procesa valorizacije, odnosno 1. 4. 2010. godine, od Zavoda za zaštitu prirode Srbije osnovana su dva pravna subjekta: Zavod za zaštitu prirode Srbije sa sedištem u Beogradu i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode sa sedištem u Novom Sadu. Na osnovu odredbi člana 133. Zakona o zaštiti prirode, Radna jedinica u Novom Sadu tadašnjeg Zavoda za zaštitu prirode Srbije, kao nosilac valorizacije prirodnih vrednosti jezera Rusande, transformisana je u Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. Polazeći od odredbi člana 103. Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 91/10) poslove zaštite prirode i prirodnih dobara koja se celom ili većim delom svoje površine nalaze na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, obavlјa Pokrajinski zavod za zaštitu prirode.

Nastavak i završetak aktivnosti na zaštiti ovog područja Pokrajinski zavod za zaštitu prirode uvrstio je u Srednjoročni Program zaštite prirodnih dobara za period 2011. - 2020. godinu, odnosno u Program zaštite prirodnih dobara za 2011. godinu.

Na osnovu zakonskih ovlašćenja, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode izradio je Studiju zaštite kao stručno-dokumentacionu osnovu za uspostavlјanje zaštite Parka prirode „Rusanda". Studiju dostavlјamo Vladi AP Vojvodine, odnosno Sekretarijatu za urbanizam, graditelјstvo i zaštitu životne sredine, radi donošenja akta o zaštiti Parka prirode „Rusanda".

Povezani članci