Turističko-geografski položaj, granice i veličina

Turističko-geografski položaj, granice i veličina

Opština Novi Bečej se nalazi na severoistoku AP Vojvodine, odnosno na severozapadu Banata u banatskom Potisju. Pored Novog Bečeja, u opštini postoje još tri naselja: Novo Miloševo, Bočar i Kumane. Na severu i severoistoku opština Novi Bečej se graniči sa teritorijom opštine Kikinda, na istoku i jugu sa teritorijom opštine Zrenjanin, dok zapadnu granicu opštinskog područja čini reka Tisa kao prirodna granica prema opštinama Ada, Bečej i Žabalj. U opisanim granicama teritorija opštine Novi Bečej zahvata površinu od 609 km2.

S obzirom na činjenicu da zauzima središnji položaj između tri značajna privredna centra, Zrenjanina, Kikinde i Bečeja, i relativno malu udaljenost od velikih gradova poput Beograda, Novog Sada i Subotice, kao i susedne Mađarske i Rumunije, potencijalno važnih emitivnih centara i područja, može se oceniti da opština Novi Bečej ima povoljan turističko-geografski položaj. Ovakva ocena se bazira i na dobroj saobraćajnoj povezanosti opštine sa bližim i daljim okruženjem drumskim, železničkim i rečno-kanalskim saobraćajnicama, kao i činjenici da je Tisa premošćena upravo kod Novog Bečeja, čime je opštinsko područje saobraćajno povezano sa zapadnim delovima Vojvodine i važnim evropskim putnim pravcem E-75. Povoljnom turističko-geografskom položaju opštine u znatnoj meri doprinosi i pomenuta reka Tisa koja teče njenim zapadnim obodom, a koja predstavlja kvalitetan plovni put i potencijalno veoma značajnu nautičko-turističku destinaciju.

Tags:

Da li ste znali...

da je u Novom Bečeju 1948. godine bilo dvadeset prijavljenim berbera, koji su se morali pridržavati jedinstvenog cenovnika što im je država odredila?

O gradu