srenhu

Otkrivanje našeg zaboravljenog kulturnog i prirodnog nasleđa u pograničnom regionu Mađarska – Srbija

PA prekogranični program Mađarska - Srbija od 2007 do 2013. godine je instrument za pristupnu pomoć za zemlje kandidate i zemlje potencijalne kandidate za uključenje u Evropsku uniju. Program je podrška za usvajanje i sprovođenje pravne normative i zajedničke politike EU. Predpristupni IPA program je pomoć tranziciji, institucionalnoj i prekograničnoj saradnji, regionalnom razvoju i razvoju ljudskih resurasa.

Specijalni rezervat prirode “Slano kopovo"

PRIRODNE KARAKTERISTIKE

Geomorfološke karakteristike i postanak

Šire posmatrano Specijalni rezervat prirode “Slano kopovo” se nalazi na krajnjem severozapadnom obodu Novobečejsko-zrenjaninske pleistocene terase. Površina ove reljefne celine nije idealno zaravnjena nego je izbrazdana brojnim lučnim udubljenjima nastalim pre svega erozivno-akumulativnim radom reke Tise koja je tokom prošlosti veoma često menjala svoj tok i za sobom ostavljala brojne napuštene meandre.

Turističko-geografski položaj, granice i veličina

Opština Novi Bečej se nalazi na severoistoku AP Vojvodine, odnosno na severozapadu Banata u banatskom Potisju. Pored Novog Bečeja, u opštini postoje još tri naselja: Novo Miloševo, Bočar i Kumane. Na severu i severoistoku opština Novi Bečej se graniči sa teritorijom opštine Kikinda, na istoku i jugu sa teritorijom opštine Zrenjanin, dok zapadnu granicu opštinskog područja čini reka Tisa kao prirodna granica prema opštinama Ada, Bečej i Žabalj. U opisanim granicama teritorija opštine Novi Bečej zahvata površinu od 609 km2.

Opšte geografske karakteristike opštine Novi Bečej

Fizičkogeografske karakteristike

Geomorfološke i geološke karakteristike. U geomorfološkom pogledu teritorija opštine Novi Bečej predstavlja nizijsku ravnicu koja je generalno nagnuta ka i u pravcu oticanja reke Tise, odnosno ka zapadu i jugu. Njene apsolutne visine se kreću u rasponu 76-86 m. Teritorija opštine se prostire se na dve reljefne celine, na nižoj - aluvijalnoj ravni Tise i višoj - lesnoj terasi. Aluvijalna ravan Tise generalno zahvata zapadne delove opštine, a lesna terasa (pleistocena terasa, varoška terasa i sl.) severoistočne, istočne i jugoistočne delove opštinske teritorije. U vrhu gološkog stuba opštinskog područja preovlađuju kvartarni sedimenti predstavljeni holocenim alevritima, peskovima, glinama i barskim formacijama, kao i pleistocenim lesoidnim alevritima i alevritičnim peskovima.

Prirodne vrednosti

Specijalni rezervat prirode “Slano Kopovo”

Turističko-geografski položaj - Specijalni rezervat prirode “Slano kopovo” se nalazi oko 5 km severoistočno od Novog Bečeja. Prostire se na površini od 976 ha generalno izduženoj u pravcu severozapad-jugoistok, pravcu kojim se pruža i jezero u paleomeandru Tise koje predstavlja središnji deo Rezervata. Rezervat je saobraćajno dobro povezan sa okolinom. Naime, njegovim severozapadnim obodom prolazi put Novi Bečej - Novo Miloševo - Kikinda, a jugoistočnom periferijom put Novi Bečej - Bašaid. Blizina reke Tise znatno doprinosi povoljnom saobraćajnom, ali i turističko-geografskom položaju Rezervata, jer pruža mogućnost uključivanja Slanog kopova u ponudu nautičkog turizma ove reke. U okolini Rezervata se nalaze ostaci bazilike Arača, što je dodatna vrednost u razvijanju turizma ovog kraja.

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...