Kultura

Kulturna aktivnost novobečejske opštine svojim svestranim sadržajima usmerena je ka ravnomernom i ravnopravnom razvoju kulturnog života i stvaralaštva naroda i narodnosti. U aktivnom kulturnom životu opštine posebna pažnja posvećuje se obezbeđivanju veće dostupnosti kulture svim radnim ljudima, omladini i deci. Glavni organizatori i realizatori kulturno-prosvetnih delatnosti na teritoriji novobečejske subregije su: Radnički univerzitet »Bratstvo jedinstvo« u Novom Bečeju, sa svojim osnovnim organizacijama udruženog rada, Radnički dom i Amatersko pozorište u Novom Bečeju.

Radnički univerzitet »Bratstvo jedinstvo« Novi Bečej je najstarija radna organizacija koja se bavi raznovrsnim kulturno-prosvetnim aktivnostima institucija je razvila bogatstvo sadržaja i oblika rada, objedinjujući istovremeno i kulturne i obrazovno-vaspitne aktivnosti u Novom Bečeju. Intenzivnim radom i naporima svih članova kolektiva, donošenjem zakona o udruženom radu, Radnički univerzitet je formirao četiri osnovne organizacije udruženog rada:

— Osnovna organizacija udruženog rada za obrazovanje odraslih,

— Osnovna organizacija udruženog rada Matična biblioteka,

— Osnovna organizacija udruženog rada za prikazivanje filmova, i

— Osnovna organizacija udruženog rada Radna zajednica.

Svaka OOUR ima svoj delokrug rada, a njihovom uzajamnom povezanošću i naporima svih članova kolektiva ostvaruju se veoma vredni i zapa ženi rezultati.

Među osnovnim organizacijama Radničkog univerziteta, OOUR Obrazovanje odraslih ima najrazvijenije i najbogatije sadržaje rada. Svi programski sadržaji realizuju se u okviru tri radne jedinice: Centar za marksističko obrazovanje, Centar za opšte i usmereno obrazovanje i Centar Auto-škola. U okviru Centra za marksističko obrazovanje rade dve škole: Politička škola i Škola samoupravljanja, kao i Marksistička tribina srednjoškolske omladine. Ovaj centar bavi se i organizovanjem specijalizovanih seminara, predavanja za politički aktiv, masovnim ideološkim obrazovanjem članova Saveza komunista, i marksističkim obrazovanjem rezervnih vojnih starešina i pripadnika teritorijalne odbrane.

Centar za opšte i usmereno obrazovanje obuhvata: osnovno obrazovanje odraslih, osnovno muzičko obrazovanje dece i omladine; osposobljavanje ugostiteljskih radnika, radnika u konfkciji i radnika vozača u javnom saobraćaju; prekvalifikaciju kvalifikovanih radnika raznih profila za kvalifikovane vozače, pripremu radnika za sticanje kvalifikacija građevinske struke, i sve druge oblike rada koji su u vezi sa stručnim osposobljavanjem i dokvalifikacijama za koje se ukaže potreba. Ovom centru pripada i poseban Centar za vanredno studiranje na Višoj ekonomsko-komercijalnoj školi u Novom Sadu. Celokupnu realizaciju ovako složenog i raznovrsnog programa obrazovanja veoma uspešno obavlja relativno mala grupa radnika, koji povremeno, zbog specifičnosti poslova, imaju radne obaveze preko celog dana.

Centar Auto-škola sistematski radi na osposobljavanju budućih vozača i razvoju opšte saobraćajne kulture učenika osnovnih škola i građana.

Osnovna organizacija udruženog rada Matična biblioteka radi u Novom Bečeju, a ima svoja isturena odeljenja u ostalim naseljenim mestima opštine. Od 1978. godine Matična biblioteka je formirala svoj bibliotečki ogranak u Radnoj organizacij Industrije građevinske keramike »Polet« u Novom Bečeju. Na ovaj način knjige su dostupnije radnicima, a biblioteka potpunije ostvaruje svoju funkciju i postiže veće efekte rada. U svim naseIjenim mestima biblioteka ima ukupno više od 3000 svojih članova. Prosečan broj pročitanih knjiga u toku godine kreće se oko 60.000.

Pored izdavanja knjiga, biblioteka je značajan činilac u širenju knjige i kulture čitanja. U tom smislu ona se bavi raznim propagandnim aktivnostima. Organizuje izložbe novih knjiga, tematske i prodajne izložbe knjiga. Posebnu pažnju posvećuje književnim večerima i opštinskim i međuopštinskim smotrama recitatora. Sve to ukazuje na veoma raznovrsan i bogat rad ove institucije na širenju obrazovanja i kulture među decom, omladinom i svim građanima novobečejske opštine.

Osnovna organizacija udruženog rada »Film« u sklopu kulturno-prosvetnih aktivnosti Radničkog univerziteta »Bratstvo-jedinstvo« u Novom Bečeju, bavi se nabavkom i distribucijom filmova za sva naseljena mesta opštine. Stara se o repertoarskoj politici i čini sistematske napore u izgrađivanju filmske kulture građana. Sva naseljena mesta imaju bioskopske sale i mogućnost da prate dostignuća savremene kinematografije.

Osnovna organizacija udruženog rada Radna zajednica pruža administrativne i materijalno-finansijske usluge ostalim osnovnim organizacijama Radničkog univerziteta. Na ovaj način, međusobnom povezanošću i zajedničkim radom, uspešno se ostvaruju svi vidovi aktivnosti ove značajne institucije i ostvaruju veoma zapaženi rezultat na planu razvoja kulturno-prosvetnog života na teritoriji novobečejske opštine.

Radnički dom je institucija formirana 1976. godine, a njenim useljenjem u novu zgradu ostvarene su šire mogućnosti za sadržajniji, bogatiji i aktivniji kulturni život u opštini. Održavanjem skoro svih aktivnosti Radničkog univerziteta i Amaterskog pozorišta i izuzetnim zalaganjem i entuzijazmom svojih članova kolektiva, Radnički dom je izrastao u snažan centar obrazovno-vaspitnog, kulturnog i društveno-političkog života novobečejske subregije. Kao matica kulturnog, javnog i političkog života, ova institucija već odavno predstavlja nezamenljivi faktor društvenog razvoja opštine.

Da bi se bar približno sagledala svestrana kulturno-prosvetna aktivnost ove veoma značajne institucije, dovoljno je istaći da je Radnički dom, bio glavni organizator ili suorganizator stotina najraznovrsnijih kulturnih manifestacija, kao što su predstave amaterskih i profesionalnih pozorišta, kulturno-zabavne priredbe brojnih ansambala, smotre, svečane i prigodne akademije, literarni susreti, književne večeri, koncerti, izložbe. Ako se tome dodaju najraznovrsniji skupovi, seminari, savetovanja i predavanja iz oblasti društveno-političkog života opštine, onda prosečan godišnji broj svih vrsta susreta, skupova i predstava u ovom kulturno-prosvetnom domu dostiže, a nekad i prelazi, brojku od 1500. Sve to još jednom ukazuje i potvrđuje ogroman značaj i ulogu Radničkog doma u kulturno-prosvetnom životu opštine.

Amatersko pozorište svojim radom i celokupnom aktivnošću veoma uspešno dopunjuje bogat i sadržajan kulturni život novobečejske subregije. Ono okuplja oko 200 aktivnih članova, koji su angažovani na pripremanju amaterskih pozorišnih predstava, u dramskoj sekciji i u nekoliko folklornih grupa. U svim oblicima rada, aktivnosti se obavljaju na srpskohrvatskom i mađarskom jeziku. Pored predstava koje izvodi u svim naseljenim mestima opštine, Amatersko pozorište iz Novog Bečeja ostvarilo je brojna gostovanja u užoj i široj okolini. Među mestima gostovanja pomenimo: Kikindu, Kanjižu, Temerin, Srbobran, Bečej, Rusko Selo, Bačko Petrovo Selo, Turiju.

Značajan doprinos razvoju pozorišne kulture dala su i amaterska i profesionalna pozorišta iz drugih mesta koja su gostovala u Novom Bečeju. Među najznačajnijim, bila su gostovanja profesionalnih pozorišta iz Novog Sada, Beograda, Zrenjanina i Subotice.

Uporedo sa naporima radnika zaposlenih u navedenim institucijama i organizacijama, razvoju obrazovanja, vaspitanja i kulture značajan doprinos pružile su Samoupravna interesna zajednica za obrazovanje i vaspitanje i Samoupravna interesna zajednica za kulturu. Stalnim interesovanjem, maksimalnim ulaganjem materijalnih sredstava i ličnim angažovanjem sopstvenih radnika, ove samoupravne interesne zajednice na svoj način su omogućile postizanje krupnih rezultata u oblasti kulturno-prosvetnog života novobečejske opštine.

Da li ste znali...

da se Omladinski Dom sa svojim prostorijama, salom i letnjom binom nalazio na sadašnjem mestu Tržnog centra i Autobuske Stanice?

O gradu