Trgovina

Među svim delatnostima u opštini, trgovina predstavlja posebno značajno područje rada. Ona je važan posrednik i veoma bitna spona u procesu reprodukcije. Trgovina, zajedno sa celokupnom proizvodnjom, iznalazi i uspostavlja najpogodnije dohodovne odnose, što je jedan od osnovnih uslova za normalno odvijanje procesa reprodukcije.

Trgovinskom delatnošću u novobečejskoj opštini ranije se bavilo nekoliko samostalnih organizacija: »Vojvodina« Novi Bečej, »Zvezda« Kumane, »Zadrugar« Novo Miloševo, Knjižara i papirnica »Svetlost« Novi Bečej i »Drvara« u Novom Bečeju. Trgovinsko preduzeće na veliko »Potisje« u Novom Bečeju formirano je 1963. godine. Neposredno posle osnivanja ovog velikog trgovačkog preduzeća, izvršena je integracija svih trgovinskih radnih organizacija, koje sada, pod nazivom »Potisje«, svojim brojnim prodavnicama u naseljenim mestima opštine, snabdevaju potrošače poljoprivrednim i industrijskim proizvodima.

»Potisje« sada ima preko 70 prodavnica i tri robne kuće, locirane u Novom Bečeju, Bočaru i Kumanu. Ova složena trgovinska radna organizacija ostvaruje stalan rast ukupnog prometa, a time i sve veći dohodak i zapaženiji udeo u društvenom proizvodu opštine.

Učešće trgovine u stvaranju društvenog proizvoda novobečejske opštine je od 1975. do 1980. godine bilo različito. Od 1975, procentualni udeo trgovine je stalno rastao do 1978, kada je i dostigao svoj maksimum od 7,7%. U 1979. smanjen je za 0,7%, a 1980. godine udeo trgovine u društvenom proizvodu opštine spustio se na svega 5,9%.

Uspešnijom organizacijom rada i boljim korišćenjem raspoloživih sredstava, mogao bi se ostvariti i veći rast prometa i usluga. To bi uticalo na povećanje prihoda, odnosno na stvaranje većeg dohotka, veće zaposlenosti, produktivnosti i ekonomičnosti poslovanja. Sve to pretpostavlja modernizaciju i proširenje mreže prodavnica, proširenje asortimana robe i poboljšanje kvaliteta usluga.

U najužoj vezi sa unutrašnjom trgovinom je i spoljno-trgovinska razmena. Pošto u evidenciji Skupštine opštine Novi Bečej nema potpunih podataka o spoljno-trgovinskoj razmeni opštine unazad 10 i više godina, mogu se analizirati samo podaci za period od 1978. godine. Prema ovim podacima, u spoljno-trgovinskoj razmeni učestvovale su samo dve privredne grane — poljoprivreda i industrija. Od 1978. do 1980. godine ostvaren je značajan izvoz proizvoda u obe ove grane. Istovremeno, uvoz je u poljoprivredi 1980. godine ostao skoro na istom nivou kao što je bio u prethodnoj 1979. godini. Međutim, izvozno-uvozne proporcije u industriji znatno su narušene. U 1980. godini uvoz industrije bio je za blizu 100% viši no što je bila vrednost izvezene robe. Detaljniju analizu spoljno-trgovinske razmene omogućuje sledeći statistički pregled.

Zbog neodrživosti ovakvih disproporcija u sadašnjim ekonomskim uslovima, planiran je nov odnos izvoza i uvoza — 2,5:1. U 1981. i 1982. godini već se zapažaju prvi pozitivni rezultati izvoznih organizacija. Do 1985. godine mora se dostići planirana proporcija izvoza i uvoza, što treba da obezbedi veća devizna sredstva i omogući brži razvoj privrede u celini. S obzirom da je aktivno uključivanje u međunarodnu podelu rada, u kojoj se odvijaju veoma složeni privredni procesi, imperativ današnjice, uspešnijem razvoju spoljno-trgovinske reazmene mora se posvetiti znatno veća pažnja.

Da li ste znali...

da je 1872. godine, car Franja Josif sa svojim parobrodom pristao u novobečejsku luku, te nastavio svoj put karucama za Beodru?

O gradu