Građevinarstvo

Ova privredna grana mora se posmatrati u najužoj vezi sa zanatstvom, odnosno sa malom privredom i stambeno-komunalnom delatnošću. Dve radne organizacije, pomenute u okviru stambeno-komunalnih delatnosti, imaju poseban značaj za građevinarstvo. Ovome treba dodati Građevinsku zanatsku radnju »Napredak« u Novom Miloševu, kao i ostale zanatske radnje koje svojom delatnošću učestvuju u građevinarstvu na teritoriji opštine i bliže okoline.

Skromniji građevinski poduhvati i nedovoljan intenzitet građevinarstva uticali su da ova privredna grana ostvari relativno mali udeo u društvenom proizvodu novobečejske opštine. Ovo, pre svega, zbog toga, što je opremljenost radnih organizacija u građevinarstvu veoma slaba, bez savremenih tehničkih sredstava, pa nisu ni mogle prihvatiti veće građevinske poduhvate. Odnos između društvenog proizvoda građevinarstva i opštine u celini, kao i procentualno učešće građevinarstva u stvaranju društvenog proizvoda opštine.

U posmatranom periodu od 1975. do 1980. godine, veličina i procentualno učešće građevinarstva u stvaranju društvenog proizvoda opštine raste. U 1980. godini, u odnosu na 1975, učešće građevinarstva u društvenom proizvodu opštine povećano je sa 1,9% na 4,9%, odnosno za 3%. Pored toga, podaci ukazuju na bitne oscilacije na ovim odnosima. Najveći skok građevinarstva u jednoj godini ostvaren je 1976, da bi već sledeće 1977, učešće ove grane privrede u društvenom proizvodu opštine sa 4,4% opalo na 3,2%. Zatim ponovo dolazi do velikog porasta1978. – od 3,2% na5,3%. Porast se nastavlja i 1979. kad građevinarstvo dostiže najveće učešće u društvenom proizvodu opštine – 5,9%.

Na oscilatomo kretanje društvenog proizvoda građevinarstva u opštini uticali su različiti unutrašnji i spoljni faktori. Među njima posebno treba istaći. neblagovi emeno obezbeđenje finansijskih sredstava i repromateri- jala, nedovoljnu opiemljenost građevinskih radnih organizacija i neadekvatne đohodovne odnose između svih učesnika u procesu gradnje. Značajnim ula- ganjem sredstava u građevinarstvo od 1981. do 1985. godine, podizanjem kva- liteta rada i skraćivanjem rokova gradnje, uz ostvarenje neophodne speci- jalizacije i industrijalizacije gradnje, ova privredna grana do kraja tekućeg planskog pctogodišnjeg perioda, odnosno do 1985. godine, treba da ostvari zapaženijc mesto u privredi novobečejske opštine. Tome će svakako dopri- neti i započeta gradnja 200 stanova na teritoriji opštine, kao i ostali ugo- voreni građevinski poslovi u užoj i široj okolini.

Da li ste znali...

da od četiri, prva pevača, iz redova Srba u beogradskoj operi, tri su iz Novog Bečeja i Vranjeva: Teodora Boberića - Arsenović, Vojislav Turinski i Aleksandar Nešić - Tucaković.

O gradu