Hemijska industrija

Najmlađu granu industrije na teritoriji opštine čini hemijska industrija. Za sada jedinu radnu organizaciju u ovoj oblasti predstavlja »Biser« Kumane. Sa veoma skromnim kapacitetima i uslovima za rad, ova fabrika posluje od 1980. godine. Osnovni proizvodi fabrike su sredstva za pranje i čišćenje, u prahu, tečnosti, u obliku paste, i čvrsti deterdženti. Ukupan asortiman ovakvih proizvoda obuhvata 11 jedinica.

Ova privredna organizacija ima oko 60 radnika, sa zadovoljavajućom kvalifikacionom strukturom. Visoku stručnu spremu ima 6 radnika, višu dva, a srednju stručnu spremu 23 radnika. Ostalu radnu snagu čine 20 kvalifikovanih i 10 nekvalifikovanih radnika. U polnoj strukturi preteže ženska radna snaga, koja čini oko dve trećine zaposlenih. Najveći problem radne organizacije predstavlja obezbeđenje dovoljnih količina sirovina. Izgradnjom nove fabrike masnih kiselina i naftnih derivata »Alkamin« u Novom Bečeju očekuje se da će se ovaj ključni problem prevazići. Međusobnim udopunjavanjem proizvodnje i otvaranjem novog pogona u Novom Miloševu, hemijska industrija u opštini zauzeće zapaženije mesto među ostalim granama industrije.

Povezani članci