Voćarstvo i vinogradarstvo

Blago zatalasano zemljište, rastresito tle i odgovarajuće klimatske prilike u pojedinim delovima novobečejske subregije, pružaju pogodne prirodne preduslove za razvoj voćarstva i vinogradarstva. I pored toga, ove dve podgrane privrede još ni približno nisu ostvarile mogući razvoj. Na Bisernom ostrvu, koje predstavlja karakterističan agroekološki lokalitet, odavno poznat po kvalitetnom voću i grožđu, na društvenom gazdinstvu organizovana je veća proizvodnja ovih kultura. Na individualnim posedima proizvodja je ograničena na manje parcele oko naselja i na bašte u naseljima, tako da poprima lokalni značaj. Plantažni voćnjaci i vinogradi na Bisemom ostrvu nalaze se u okviru zalivnog sistema i mogu se, prema potrebi, navodnjavati, što omogućuje intenzivnu proizvodnju i ppstizanje nadprosečnih prinosa.

Plantažni zasadi društvenog sektora su nosioci savremene tržišne proizvodnje voća i grožđa. Na oko 100 ha voćnjaka prosečno se proizvede godišnje 1.500 t voća, najviše jabuka i krušaka. Plantažni vinogradi na Bisernom ostrvu zauzimaju oko 25 ha. U njima su uglavnom zastupljene vinske sorte, najviše muskat, krokan i italijanski rizling, dok se stolno grožđe gaji u znatno manjim količinama. OOUR »Sokolac« je u 1978. godini proizvela 2.750 mc grožđa, oko 7.800 litara rakije i oko 168.500 litara vina (od toga 66.000 l nadaleko poznatog krokana). U ovom značajnom voćarsko-vinogradarskom punktu nalazi se i veći podrum, kapaciteta oko 20 vagona, koji zasad zadovoljava potrebe proizvodnje.

Vinogradi na individualnim posedima nalaze se u priobalnim delovima Tise i na potesu Veliki pesak, ali je obim proizvodnje u ekonomskom pogledu veoma skroman i zanemarljiv. Ovi vinogradi pretežno podmiruju sopstvene potrebe privatnih posednika za svežim stolnim grožđem, vinom i rakijom.

Da li ste znali...

da su kuglašice KK „Jedinstvo” osvojile Kup Evrope 2000. godine, a aprila 2007. postale prvakinje Srbije da bi početkom maja osvojile i Kup Srbije?

O gradu