Novo Miloševo

Severoistočno od Novog Bečeja, na udaljenosti od 18 km, nalazi se Novo Miloševo. Ovo selo je po veličini. i broju stanovnika drugo naselje u opštini. Izgrađeno je na lesnoj terasi, koja je blago nagnuta ka zapadu, prema aluvijalnoj ravni Tise.

Geografski položaj naselja nije najpogodniji. Svojom lokacijom van važnijih saobraćajnih komunikacija, ono je dugi niz godina ostajalo po strani. Do puštanja u saobraćaj železničke pruge Beograd — Zrenjanin — Kikinda, koja je izgrađena kraj samog naselja, ovo selo, sem običnih letnjih puteva, nije imalo nijednu drugu saobraćajnicu. Izgradnjom pruge od Novog Miloševa prema Čoki i Senti, saobraćajni uslovi su ponovo poboljšani. Tako je ovo naselje ostvarilo železničku vezu sa razvijenijim naseljima severnog i severozapadnog Banata i severoistočne Bačke, a prema jugu — sa Zrenjaninom i Beogradom. Prvi asfaltni put izgrađen je od Novog Bečeja 1969, a zatim — do Kikinde, 1978. godine. Sada je Novo Miloševo željezničkom prugom i asfaltnim putevima povezano sa svim naseljima opštine i sa užom i širom okolinom. Preko Novog Bečeja i brane na Tisi, Novo Miloševo je ostvarilo drumsku vezu sa srednjom i južnom Bačkom. Sve to bitno je poboljšalo saobraćajne uslove i znatno ublažilo nepovoljan geografski položaj.

Write comment (0 Comments)

Kumane

U jugoistočnom delu novobečejske subregije nalazi se Kumane. Ovo naselje je najbliže središtu opštine — od Novog Bečeja je udaljeno svega 12 km. Izgrađeno je na obalskoj gredici — akumulativnom uzvišenju, koje je za sobom ostavila Tisa. Usled veoma niskog i vodoplavnog zemljišta i neregulisanog toka Tise, Kumane je u prošlosti nekoliko puta menjalo lokaciju. Poslednji put, 1801. godine, izgrađeno je novo naselje na mestu gde se i sada nalazi.

U odnosu na širu banatsku regiju, Kumane je smešteno u srednjem Banatu, na prostranoj aluvijalnoj ravni Tise. Prema geografskim koordinatama, zauzima položaj na 20. stepenu i 14. minutu istočne geografske dužine i 45. stepenu i 33. minutu severne geografske širine.

Write comment (0 Comments)

Bočar

Po veličini i broju stanovnika, Bočar je najmanje naselje u novobečejskoj opštini. Izgrađeno je na ivici lesne terase, kao i većina banatskih naselja. Nalazi se u severnom delu Banata, severoistočno od Novog Bečeja. Od sedišta opštine Bočar je udaljen 25 km. Severoistočno od ovog naselja, na udaljenosti od 20 km, nalazi se najrazvijeniji privredni centar severnog Banata — Kikinda. U severozapadnom pravcu, na udaljenosti od 27 km, nalazi se drugi privredni centar Banata — Čoka. Među seoskim naseljima, najbliži Bočaru su, u jugoistočnom pravcu, na svega 5 km udaljenosti, Novo Miloševo, severno od Bočara je 8 km udaljen i Iđoš, a severozapadno, na 12 km udaljenosti je Padej.

Saobraćajna povezanost Bočara sa većinom navedenih naselja je zadovoljavajuća. Preko Novog Miloševa, on je povezan asfaltnim putem i železničkom prugom sa Kikindom na severoistoku, i Novim Bečejom, a dalje sa Zrenjaninom i Beogradom na jugu. Železničkom prugom Bočar je povezan sa Čokom i Sentom. Međutim, i pored navedenih saobraćajnih uslova, geografski položaj ovog naselja nije povoljan, jer je ono locirano van ključnih vojvođanskih komunikacija. Ono se nalazi po strani, bez značajnijeg tranzitnog puta i stoga u svom ekonomskom razvoju i nije ostvarilo veće rezultate.

Write comment (0 Comments)

Novi Bečej

Geografski položaj naselja i hatara

Novi Bečej se nalazi u središnjem delu Socijalističke Autonomne Pokrajine Vojvodine. Svojim hatarom zahvata severozapadni deo srednjeg Banata. Pošto je izgrađen kraj Tise, pripada grupi potiskih banatskih naselja. Naselje sa hatarom nalazi se u zoni 45° severne geografske širine, približno u središnjem delu severnog umerenog toplotnog pojasa. Geografski centar naselja presecaju koordinate 45°36' severne geografske širine i 20°9' istočne geografske dužine.

Uticajem različitih prirodno-geografskih i društveno-geografskih faktora, Novi Bečej ima veoma povoljan geografski položaj. Naselje je, kao i mnoga druga u banatskom Potisju, izgrađeno na lesnom rtu. Sa obe strane lesnog rta prostire se aluvijalna ravan Tise, čime je stanovnicima još iz davnina omogućeno da, u okviru poljoprivrednog privređivanja, koriste dve geomorfološke celine: banatsku lesnu terasu i aluvijalnu ravan Tise. Kako se na mestu gde je izgrađeno naselje istureni lesni rt potpuno približio rečnom koritu Tise i tako sasvim suzio prostor aluvijalne ravni, tu je oduvek bio najpogodniji prelaz preko reke.

Write comment (0 Comments)

Zdravstvo

Zdravstveno stanje i zdravstvena zaštita stanovništva u velikoj meri su uslovljeni higijenskim prilikama i opštim uslovima spoljne sredine. To znači da su za opšte zdravlje stanovništva veoma bitni uslovi stanovanja, kvalitetna voda za piće, redovno kontrolisanje i otklanjanje zagađenosti vodotokova i tla, procenat aero-zagađenosti, higijena ishrane, uslovi rada itd. U svemu tome nivo zdravstvene kulture stanovništva ima poseban značaj. Posebno mesto u zdravstvenoj zaštiti i očuvanju zdravlja stanovništva pripada organizovanoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno celokupnom medicinskom osoblju i zdravstvenoj službi na teritoriji opštine.

Write comment (0 Comments)

Kontakt

Sale Vidak
060 013 01 01
salevidak@gmail.com