Procena socioekonomskih efekata zaštite

Globalni i nacionalni socioekonomski efekti zaštite

Okanj baraUspostavljanjem zaštite specijanog rezervata prirode „Okanj bare“, Republika Srbija i Vojvodina pored SRP „Slana kopov“, a uskoro i stavljanje pod zaštiu Rusande dobija širi prostor očuvanih panonskih tipova predela čiji su slatinski, livadsko - stepski, močvarni i vodeni ekosistemi značajni za očuvanje ukupne biološke raznovrsnosti. Prostor „Okanj bare“ pored nacionalnog ima i međunarodni značaj. U Prostornom planu Republike Srbije ovo područje se planira za upis na Ramsarsku listu svetski značajnih vlažnih područja, naša država pokazuje odgovornost prema zaštiti i očuvanju prirode, kao i međunarodnoj zajednici, poštujući međunarodne Konvencije i direktive koje je ratifikovala i implementirala u nacionalnu legistativu iz oblasti zaštite prirode i životne sredine. Štiteći vlažna područja doprinosimo i smanjenju negativnih uticaja globalnih klimatskih promena.

 

Lokalni socioekonomski efekti zaštite

Zaštićena područja ne predstavljaju samo važne instrumente očuvanja biodiverziteta, nego sadrže i veliki potencijal socijalnog i ekonomskog razvoja. Područje SRP „Okanj bare“ ima veliki uticaj na razvoj sela koja se direktno nadovezuju na granice prirodnog dobra. Prostor SRP „Okanj bare“ redstavlja mozajik neobradivog zemljišta (depresije koje su tokom godine pod vodom i nešto više zemljište - pašnjaci), koje smenjuje obradivo zemljište (visoke grede). Na obodu Rezervata smeštena su četiri naselja: Taraš, Elemir, Melenci i Kumane. Stanovnici naselja od davnina koriste prostrane pašnjake i košenice za obavljanje tradicionalnog stočarstva. Uspostavljanjem zaštite u Rezervatu lokalno stanovništvo bi i u buduće moglo da obavlja iste aktivnosti, stim da bi država stimulativnim merama morala podržati (očuvanje genetskog potencijala), odnosno onih vrsta kojima preti nestanak.

Pored navedenog potrebno je takođe stimulisati organsku proizvodnju u poljoprivredi, u Rezervatu se nalazi veliki procenat obradivog zemljišta nižih klasa. Roba proizvedena u zaštićenom području ili u njegovom okruženju je manje izložena uticaju zagađivača što je čini kvalitenijom i zbog toga potencijalno ima bolji plasman na tržištu.

Povezani članci