Dokumentacija o usklađivanju potreba zaštite sa zainteresovanim stranama

Nakon pristupanju valorizaciji šireg prostora Okanj bare, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je imao više sastanka i kontakte sa zainteresovanim stranama na ovom području.

Jedan od prvih kontakata sa lokalnom samupravom bio je u mesnim kancelarijama Elemira i Melenaca. Sastanku su, pored predstavnika Zavoda, prisustvovali i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Cilj sastanka bio je da se lokalna zajednica upozna sa potrebom stavljanja pod zaštitu slatinskih terena i slanih akvatorijima jedinstvenim na teritoriji Vojvodine i Srbije. Cilj velikog projekta bi bio da se pored Slanog kopova kod Novog Bečeja, pod zaštitu stave Rusanda i Okanj bara.

Prilikom terenskih istraživanja, definisanja granice rezervata i utvrđivanja režima i mera zaštite, stručnjaci Zavoda su ostvarilili saradnju sa lokalnim društvom za zaštitu životne sredine „Okanj“ iz Elemira. Prva preliminarna istraživanja kao i potreba da se prostor stavi pod zaštitu prezentovana su 2006. godine na godišnjoj Skupštini Društva za zaštitu životne sredine „Okanj“ iz Elemira. Pored pružene pomoći na terenu i ukazivanju na neke probleme vezane za zaštitu životne sredine, značajnu pomoć su pružili članovi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Vojvodine, kao zainteresovane strane za zaštitu i očuvanje ornitofaune slanih i slatinskih terena Okanj bare.

Povezani članci