srenhu

Osetlјivost pojedinih vrsta insekata na pesticide

U neposrednoj blizini Okanj bare nalaze se polјoprivredne površine. Zbog spiranja zemlјišta hemijske materije koje se upotreblјavaju u polјoprivredi utiču i na faunu koja neselјava vodeno okno. Prema podacima Mreže za ispitivanje dejstva pesticida (PAN Pesticide Database) na insekatske taksone upoređene sa spiskom pesticida registrovanih kod nas (Mitić, 2004).

Najčešće korišćeni insekticidi su Hlorpirifos (Piricid, Pirinex, Nurelled, Cichlop) i Cipermetrin. Hlorpirifos se koristi u ratarskim usevima protiv bilјnih vaši (Aphididae), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), kornjaša (Atomaria linearis), žitne stenice (Eurigaster spp) i lisnih sovica (Mamastra spp), kao i za suzbijanje zemlјišnih štetočina: žičara (Elateridae), grčica (Scarabeidae), sovica pozemlјuša (Noctuedae), rovca (Gryllotalpa grylotalpa). Cipermetrin se koristi u ratarstvu i povrtarstvu protiv krompirove zlatice, velikog kupusara (Pieris brassicae), lisne sovice i bele mušice (rialeurodes vaporiorum). Kako se upotreba ovih materija u polјoprivredi ne može sprečiti neophodno je sprovoditi redovna ispitivanja kvaliteta vode u Okanj bari na prisustvo pesticida, kao i količinu organske materije u vodi.

Povezani članci

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...