srenhu

Istorijat istraživanja

Istraživanja ornitofaune Okanja i okolnih slatinskih livada i bara u drugoj polovini XX veka ukazuju na prisustvo veoma retkih i značajnih vrsta, poput beloglave patke (Oxyura leucocephala) (Gergelј, i dr., 1997) i velike droplјe (Otis tarda) (Garovnikov, 1998). U ovom periodu proučavane su i šlјukarice Charadriiformes, pretežno tokom seobe (Dimitrijević, 1977). Istraživanja ptica na Okanju intenziviraju se početkom XXI veka, i objavlјuju se radovi o pojedinim vrstama (Kostin, 2007; Kostin, i dr., 2006; McCurrach, i dr., 2005; Šćiban, 2007; Šćiban i Tucakov, 2004; Šćiban, i dr, 2005). Istraživanja ornitologa Zavoda za potrebe zaštite prirodnih vrednosti u periodu od 2005. do 2008. godine nadovezana su na postojeća znanja, čime je stvorena osnova za celovito sagledavanje ornitofaune pomenutog područja.

Israživanja kvaliteta voda bare Okanj, Rusande i Slanog Kopova vršena su 2005. godine (Borosh, 2005.) i potvrđuju podatke o salinitetu, budući da se slivne vode potiču sa slatinastih terena.

Za potrebu izrade ribnjaka na slatinskim terenima oko Okanj bare, vodoprivredna organizacija „Srednji Banat" iz Zrenjanina (Janjić i dr. 1974). je pripremila idejni projekat šaranski ribnjak „Elemir - Taraš". Na potezu Vanj kod Kumana, u granicama prirodnog dobra, 1981. godine na 2 ha, Polјoprivredni fakultet - departman za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada i naučni Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu postavili su ogledno polјe „Kumane" na solonjecu sa cilјem da se dozama fosfogipsa i cevnom drenažom pobolјša bonitet ovog slatinskog tipa zemlјišta u produktivnu oranicu. Ogledni centar je ograđen i danas je aktivan.

Povezani članci

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...