srenhu

Opis granice zaštićenog područja

Početna tačka opisa granice zaštite je tromeđa parcela 7751/3, 7751/2 i 8372 K.O. Kumane, Opština Novi Bečej. Granica ide na jugoistok severnom međ. linijom parcela 7751/2, 7367, 7366/2 do granice građevinskog reona. Lomi se na jugoistočnom linijom parcele 7366/2, preseca put br. 8402, nastavlјa istočnom linijom parcele 7354 do tromeđe parcela 7354, 7365 i 8403.

Skreće na jugozapad zajedničkom granicom parcela 8403 i 7354. Preseca parcelu 8125/1 i njenom istočnom linijom nastavlјa na jugo zapad do tromeđe parcela 8125/1, 7351 i 8447. Granica skreće na jugoistok zajedničkom granicom parcela 7351 i 8447, 7266 i 8447, 7265 i 8447, 7260 i 8447, 7261 i 8447, 7259 i 8447, 7261 i 8447, 7258 i 8447 do međne tačke K.O. Taraš, Opština Zrenjanin. Granica skreće na severoistok idući granicom katastarskih opština do severoistočne međne tačke parc. 5026 K.O. Taraš, Opština Zrenjanin. Granica skreće na jugoistok, severoistočnom granicom parcele 5026 do severozapadne međne tačke parcele 5033. Skreće na severoistok, severnom linijom parcela 5033, 5038 do međne tačke K.O. Melenci. U istom pravcu nastavlјa severnom linijom parcele 10392 K.O. Melenci, preseca parcelu 12398, u pravcu istoka ide severnom linijom parcele 10408 do tromeđe parcela 10408, 10414/17 i 10414/10. Lomi se na sever istočnom linijom parcele 10414/10 do parcele 12833. Nјenom južnom linijom ide na istok do parcele 12423 (želјeznička pruga Kikinda-Beograd). Granica skreće na jug zapadnom linijom parcele 12423 do međne tačke K.O. Srpski Elemir. Nastavlјa na jug zapadnom linijom parcele 2906 K.O. Srpski Elemir, zapadnom linijom parcele 3194, lomi se na jugozapad linijom parcele 3190 do parcele 3248/1. Skreće na severozapad granicom 3248/1, 3247/9 do parcele 3401. Skreće na jugozapad granicom parcele 3401 do parcele 3400. Lomi se na jug pa na zapad preseca parcelu 3400 i ide na zapad južnom linijom parcele 3340 do parcele 4062. Skreće na severozapad linijama parcele 4062 do naspram parcele 4063. Lomi se na zapad, preseca parcelu 4062 i ide južnom linijom parcele 4063 do parcele 4029. Skreće na severozapad granicom parcele 4029 i ide severnom linijom parcele 3398, preseca parcelu 3994 i nastavlјa u istom pravcu severnom linijom parcele 3990 do parcele 3970. Skreće na jugoistok, istočnom graničnom linijom parcele 3970 do parcele4157. Skreće najugozapad preseca parcele4157, 4166/21 do severoistočne međne tačke parcele 4166|289. Nјenom severnom linijom ide do parcele 4176. Skreće na sever zajedničkom granicom parcela 4176 i 4166/21, 4177 i 4166/21, 4179 i 4166/21, 4180 i 4166/21 do parcele 4181. Lomi se na zapad južnom graničnom linijom parcele 4181 do parcele 4193. Skreće na sever pa na zapad linijom parcele 4193 do parcele 4419/3. Nastavlјa na zapad granicom parcela 4419/3, 4419/5 do međne tačke K.O. Taraš. Granica ide na severozapad istočnom graničnom linijom parcele 2308 K.O. Taraš do parcele 2307. Skreće na severoistok, zajedničkom granicom parcela 2307 i 2305 do parcele 1915. Lomi se na severozapad pa na jugozapad granicom parcele 2307, preseca parcelu 703, izostavlјa prostor smetlišta i groblјa, i južnom međnom linijom parcele 707/39 ide na zapad do parcele 238. Skreće na sever zapadnom linijom parcele 707/39 do parcele 3074. Nјenom južnom linijom ide na severozapad, skreće na sever zapadnom linijom parcele 3074 do severoistočne međne tačke parcele 3172/2. Lomi se na istok, preseca parcelu 3074 i zajedničkom granicom parcela 3274 i 3173 do parcele 4205. Skreće na sever, zapadnom granicom parcela 4205, 3342, zajedničkom granicom parcela 3334 i 3339, 3337 i 3338 do međne tačke K.O. Kumane. Granica skreće na severoistok međnom linijom katastarskih opština do međne tačke 8205 K.O. Kumane, Opština Novi Bečej. U pravcu severoistoka ide zajedničkom granicom parcepa 8205 i 8456, 7267 i 8456, lomi se na jugoistok zajedničkom grnicom parcela 7267 i 8449, skreće na severoistok, preseca parcelu 8449 i nastavlјa granicom parcele 8453 do parcele 8458. Skreće na severozapad preseca parcelu 8453 i nastavlјa zajedničkom granicom parcela 8458 i 7890, lomi se na severoistok zajedničkom granicom parcela 7890 i 8459, 7888 i 8459, preseca parcelu 8460 i skreće na severozapad zajedničkom granicom parcela 8460 i 7886 do parcele 8464. Lomi se na severoistok graničnom linijom parcele 8464 do naspram međne tačke parcele 7880. Skreće na severozapad, preseca parcelu 8464, ide zajedničkom granicom parcela 7880 i 7879/6, 7880 i 8462 do parcele 8463. U pravcu severoistoka preseca parcelu 8463 i ide zajedničkom granicom parcela 7873 i 7874, 7873 i 7870, 7873 i 8465, preseca parcelu 8464 i nastavlјa u istom pravcu granicom parcele 8399 do parcele 8398. Lomi se na istok pa na severoistok spolјnom granicom parcele 8398 do parcele 8393. Preseca parcelu 8393 i granicom parcela 7751/3 i 7751/2 ide do početne tačke opisa granice zaštite.

Povezani članci

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...