6. „Obzorja na Tisi“ Dani Josifa Marinkovića

24–25. maj 1998.

Pozivni kompozitorski konkurs

Posle prvog pozivnog kompozitorskog konkursa na temu Hleb, žito, žetva, kada je prispelo 14 novih solo pesama, za ove Dane Josifa Marinkovića, organizator je odlučio da tema bude Hilandar, pošto je 1998. bila u znaku obeležavanja 800 – godišnjice ove srpske svetinje. U odnosu na prethodni konkurs koji je imao takmičarski karakter, ovog puta odlučeno je da se sve prispele kompozicije otkupe. Sredstva je obezbedio generalni sponzor AD „Polet“ IGK iz Novog Bečeja. U želјi da zainteresuje mlađe kompozitore (do 32 godine) i podstakne ih na stvaranje, organizator je raspisao poseban pozivni konkurs za ovu kategoriju autora, koji je imao takmičarski karakter.

Po tradiciji „Obzorja“ su otvorena prigodnom besedom o Josifu Marinkoviću koju je kazivao kompozitor Konstantin Babić. Nakon besede održan je koncert gudačkog orkestra Škole za muzičke talente iz Ćuprije. Učenici ove škole su, pod vođstvom Jelene Jovanović, izveli transkripcije kompozicija Oj meseče Josifa Marinkovića, Podibarski žal Svetislava Božića, Perpetum mobile Konstantina Babića, Pahelbelovog Kanona i Krajzlerovog Lepog ruzmarina.

Praizvođenje konkursnih kompozicija

Drugog dana manifestacije održan je koncert deset otkuplјenih i tri solo pesme nagrađenih mladih kompozitora. Da bi koncertno veče bilo što kvalitetnije, za voditelјa programa angažovana je glumica Ljilјana Blagojević.

Premijerno izvođenje kompozicija ostvareno je po sledećem redosledu:

 1. Konstantin Babić: Zapis Tekst: Đoko Stojičić Lastavičje gnezdo na fresci Hilandara Interpretacija: Miodrag Jovanović, bariton
 2. Dimitrije O. Golemović: Hleb Tekst: Dragan Filipović Interpretacija: Živojin Ćirić, bariton
 3. Dejan Despić: Reformator Tekst: Milorad Mitrović Interpretacija: Živojin Ćirić, bariton
 4. Mirjana Živković: Dve tužne pesme Tekst: Maja Živković Interpretacija: Violeta Srećković, mecosopran
 5. Svetozar Saša Kovačević: Peščani sat Tekst: Danijela Jovanović Interpretacija: Violeta Srećković, mecosopran
 6. Nikola Petin: Pesnik i muza Tekst: Aleksandar Blok Interpretacija: Nikola David, tenor
 7. Vera Milanković: Molitva Tekst: Tanasije Mladenović Interpretacija: Violeta Srećković, mecosopran
 8. Stanojlo Rajičić: 1914 Tekst: Ivo Andrić Interpretacija: Živojin Ćirić, bariton
 9. Milana Stojadinović – Milić: Čežnja Tekst: Desanka Maksimović Interpretacija: Violeta Srećković, mecosopran
 10. Zoran Hristić: Kao molitva Tekst: Ivan V. Lalić Interpretacija: Ljudmila Gros, sopran

Na konkursu je učestvovalo sedam mladih kompozitora koji su poslali solo pesme koje do takmičenja nisu izvođene. Žiri, u sastavu Miroslav Štatkić, Konstantin Babić i Dimitrije O. Golemović, pregledao je njihove partiture i doneo odluku da se nagrade tri autora.

Prva nagrada (novčani iznos od 2.000 dinara) dodelјena je Ljubomiru Nikoliću (1976), studentu Akademije umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Miroslava Štatkića, za kompoziciju Trijumf Venere, na tekst Svetislava Stefanovića, koju je otpevala sopran Danijela Jovanović.

Druga nagrada (1.500 dinara) pripala je Dragani Petrov (1975) iz Zrenjanina, studentkinji Akademije umetnosti u Novom Sadu, za kompoziciju Đulići na tekst Jovana Jovanovića Zmaja, u interpretaciji tenora Nikole Davida.

Treća nagrada (1.000 dinara) dodelјena je Miloradu Marinkoviću (1976), studentu FMU iz Beograda u klasi prof. Rajka Maksimovića, za kompoziciju Frula na tekst Momčila Nastasijevića, koju je izveo bariton Živojin Ćirić.

Izložba starih plakata

U okviru pratećeg programa Narodna biblioteka iz Novog Bečeja je, u galeriji „Selo“, koristeći raspoloživi materijal iz svoje zbirke, priredila tematsku izložbu starih plakata, filmskih projekcija, pozorišnih predstava, zabavnih večeri, aero-mitinga i sportskih događaja, koje svedoče o bogatoj kulturno-sportskoj, a posebno pozorišnoj prošlosti Vranjeva i Novog Bečeja.

Autorka izložbe je direktorka Narodne biblioteke Verica Mesaroš.

Nagrađene kompozicije mladih autora:

 1. Ljubomir Nikolić: Trijumf Venere Tekst: Svetislav Stefanović Interpretacija: Danijela Jovanović, sopran
 2. Dragana Petrov: Đulići Tekst: Jovan Jovanović Zmaj Interpretacija: Nikola David, tenor
 3. Milorad Marinković: Frula Tekst: Momčilo Nastasijević Interpretacija: Živojin Ćirić, bariton

Da li ste znali...

da je u Novom Bečeju 1948. godine bilo dvadeset prijavljenim berbera, koji su se morali pridržavati jedinstvenog cenovnika što im je država odredila?

O gradu