20. „Dani Teodora Pavlovića“ do 11. oktobra u Novom Miloševu