Uručenjem nagrada u Matici srpskoj otvoreni 20 „Dani Teodora Pavlovića“