Mirović i Vukosavljević obišli ustanove kulture u Novom Miloševu