Kako ne treba prilaziti integraciji

Vršilac dužnosti direktora iznenada stavio Radnički savet u poziciju da zakazuje referendum bez znanja kolektiva – Radnički savet posle sedam dana poništio prvobitnu odluku o zakazivanju referenduma – Probuđene društveno-političke organizacije i kolektiv na dobru – Zabeležen jedinstveni slučaj metoda kako ne treba prilaziti integraciji.

Poslednjih desetak dana prošle godine izgledalo je da će se u kolektivu „Bisernog Ostrva“ provesti mirno u znaku očekivanog uspešnog završetka poslovne godine i u pripremama za doček Nove godine. Međutim, iznenada prostrujala je u radnoj organizaciji vest: dele se pozivi za sednicu Radničkog saveta koji treba da zakaže referendum o pripajanju dobra PIK –u „Bečej“ iz Bečeja. Posledica ovakve vesti bilo je iznenađenje jer niko nije znao objasniti od kuda da se odjednom tako na brzinu o tako bitnom pitanju treba da odluči.

U toku subote, nedelje i ponedeljnika do 9.časova deljeni su pozivi za sednicu. Sednici su pored kasno dobijenog poziva, pored članova Radničkog saveta, prisustvovali i Milivoj Popov, Sekretar Opštinskog komiteta SKS, Milan Racković, predsednik Skupštine opštine Novi Bečej i Stevan Uhlarik, direktor PIK-a „Bečej“ iz Bečeja.

Uvodno izlaganje predstavljao je materijal koji se na brzinu pripremio, pa se nije mogao dostaviti članovima Radničkog saveta ranije kako bi ga proučili i odlučili se da o njemu kažu svoju reč. Vršilac dužnosti direktora, Vojnović Veselin, je između ostalog rekao da je odluka o pripremi ovog materijala doneta na brzinu, mada se o potrebi integracije govorilo i ranije. On je dalje rekao, da je rukovodstvo kolektiva upoznato da se u PIK „Servo Mihalj“ iz Zrenjanina priprema materijal o integraciji poljoprivrednih organizacija sa područja opštine Novi Bečej, međutim, to se čini postupno, a radna zajednica  „Biserno Ostrvo“ može očekivati prinudnu upravu jer je Savet za privredu opštine da komisija Službe društvenog knjigovodstva razmotri stanje na „Bisernom Ostrvu“, zatim da su radni ljudi u situaciji da verovatno neće primiti lične dohotke za januar i februar  i drugo. Sve ove smišljene „adute“ Vojnović je na svoj način interpretirao da bi potkrepio predlog o integraciji, koji je sam pripremio uz bezrezervnu podršku doskorašnjeg direktora Rendulić Stojana.

Na istoj sednici čula su se i druga mišljenja, kao ona koja su ukazala na potrebu da se sa integracijom kao procesom ne treba žuriti jer nedovoljno izučene stvari mogu samo da se kasnije svete, zatim da je takav postupak vrlo pogrešan jer se o tako važnom pitanju radilo iza leđa kolektivu i opštini, te da je potrebno sačekati i materijal koji se priprema u „Servo Mihalju“ pa oba materijala prezentirati radnim ljudima ostavljajući im vremena da se svi momenti izdiskutuju na sastancima radnih jedinica ,  jer će takav put obezbediti da se ne učine greše koje mogu biti presudne.

No bez obzira na sve to, jedno diskutujući, drugo glasajući, radnički savet je jednoglasno odlučio da se raspiše referendum za 30.decembar, čime je kolektivu ostavljeno samo deset dana za donošenje odluke koja je od životnog interesa za radnu organizaciju.

Prošla su dva relativno mirna dana ali se postepeno nervoza u kolektivu povećavala. Osećalo se sve više da doneta odluka nije dobra. Zakazan je sastanak osnovne organizacije SK na kome su razobličene neistine kojima se služio vršilac dužnosti direktora, rečeno je da do prinudne uprave neće doći jer nema za istu zakonskih osnova obzirom da imanje finansijski dobro stoji i očekuje znatno dobar završetak poslovne godine. Istaknuta je činjenica da “Biserno ostrvo” može samostalno poslovati, međutim ukoliko se ukaže potreba za integracijom, to treba činiti postupno, uz prethodno podrobno analiziranje ekonomskog aspekta integracije kao i unutrašnjih odnosa u ovom kolektivu, samoupravljanja i raspodele.  Na sastanku su osuđeni inicijatori integacije “na prepad” Vojnović i Randulić i zatraženo je da se prvi smeni sa poverene mu dužnosti da rukovodi kolektivom, a drugi da se isključi iz Saveza komunista, jer su radili iza leđa kolektiva, tajno, bez potrebne javnosti i demokratičnosti.

Sledili su zatim sastanci Izvršnog odbora sindikalne podružnice, Izvršnog odbora SSRNS na kojima je traženo da se ovi drugovi udalje iz radne organizacije jer su dokazali da su proigrali poverenje kolektiva. Zahtevano je da se Radnički savet ponovo sazove kako bi preispitao svoju odluku raspolažući sa novim momentima koji mu nisu bili pozati na prvoj sednici.

Tačno posle sedam dana Radnički savet je ponovo zasedao i posle svestrane diskusije doneo je odluku da se referendum ne održi i da se izučavaju integracije priđe postupno sagledavajući ne samo ekonomsku opravdanost nego i položaj radnika kao upravljača u uslovima integracije.

Na zboru radnika koji je potom održan osuđeni su postupci dvojice rukovodilaca potvrđeno je da je Radnički savet dobro postupio poništavajući odluku o raspisivanju referenduma, zatraženo je da se vršilac dužnosti direktora Vojnović smeni  i da se ubuduće  posveti  veća briga izboru rukovodećih ljudi, da se svi organi angažuju do kraja da se unutrašnji odnosi srede, otklone sve prisutne slabosti kako bi kolektiv kao celina stao na zdrave noge i svu svoju pažnju usredsredio na povećanje proizvodnje.

Radni kolektiv, njegove društveno-političke organizacije i Radnički savet ovim su položili značajne ispite iz oblasti radničkog samoupravljanja.

Tags: