Rekreacija i odmor na dnevnom redu

U vreme sprovođenja privredne reforme problem organizovanja dnevnog i nedeljnog odmora, predstavlja sve važniji zadatak koji zahteva i organizovaniji prilazak radnih organizacija njegovom rešavanju.

Savetovanje koje je početkom održano na inicijativu Opštinskog sindikalnog veća, samo je potvrdilo činjenicu da mi u opštini nemamo jedinstveno mišljenje o radu na potpunijem i doslednijem organizovanju godišnjih odmora. To nije ni čudo. Proteklo je već skoro šest godina od kako je jedan skup ljudi razmatrao pitanje organizovanja nedeljnog, dnevnog i godišnjeg odmora naših radnika.

Konačno, sa vrlo različitim komentarima, primljena je vest o ukidanju karte K-15. Međutim, to je i do sada bio samo vid preraspodele, koji je sada dobio pravo građanstva kao direktni racionalni oblik potrošnje. Sredstva u visini od jedan i po posto od bruto isplaćenih ličnih dohodaka ostaju sada u kolektivu i njihova potrošnja se ne može regulisati nikakvim zakonskim propisom pošto predstavlja svojinu radnog kolektiva, odnosno njegovih članova. Ova sredstva svakako ulaze u fond zajedničke potrošnje. Ovaj takozvani fond za odmor se može isplatiti radnicima što svakako ne bi otišlo na unapređenje uslova korišćenja odmora. Zbog toga bi se društvene organizacije u radnim organizacijama i sami članovi kolektiva u celini, prema preporuci Opštinskog sindikalnog veća, morali dogovoriti da ova sredstva ostave objedinjena u radnim zajednicama čime bi se mogli organizovanije planirati godišnji odmori. Utrošak ovih sredstava trebalo bi regulisati internim aktima radne organizacije. Ova sredstva se ne moraju isplaćivati pojedinačno i u gotovom novcu već se mogu u celini sada trošiti kako za regresiranje prevoza, i novčano dotiranje boravka u letovaliištu, tako i za gradnju objekta društvenog standarda u krugu radnih organizacija, ili na turističkim mestima u zemlji.

Oko pitanja gde graditi objekte za odmor, učesnici savetovanja kroz diskusiju su izrazili svoja sasvim podeljena mišljenja. Neki diskutanti  bili su da se objekti  grade van opštine, dok su se neki zalagali da se otpočne sa gradnjom jednog  rekreacionog centra kraj Tise koja svakako pruža izuzetno dobre uslove odmora.

Dosadašnja iskustva sa odmaralištima na moru su se pokazala kao veoma skupa i njih su koristili uglavnom jedni te isti ljudi više godina i to oni čiji su lični dohoci bili veći. Jedan od ovih zadataka u duhu reforme svakako je organizovanje odmora u prvom redu onim ljudima koji su uključeni u direktnu proizvodnju.

Podeljenih mišljenja je bilo takođe i oko pitanja da li sredstva za odmor treba objediniti u jedan opštinski fond ili ih treba prepustiti radnim organizacijama da svaka posebno sa njima raspolaže. Pošto su ta sredstva razjedinjena relativno mala, čini se da od njih ne bi trebalo mnogo očekivati ako se budu trošila na nivou radnih organizacija. Objedinjena, ona već ove godine ne bi obezbedila dovoljno sredstava za početak gradnje centra za rekreaciju čija je lokacija već predviđena predlogom urbanističkog plana.

Budući da se ova sredstva mogu koristiti već od početka ove godine i da se njihov iznos može povećati novim iznosima iz fonda zajedničke potrošnje, u radnim organizacijama bi trebalo voditi računa da se ona ne isplaćuju pre konačne odluke radnog kolektiva o načinu njegovog utroška, ili bar dok ne budemo raspolagali sa dovoljno argumenata zašto smo se opredelili za jedan a ne za drugi način njegovog utroška.

Tags: