Berberi nisu prvi ljudi – ali nisu ni poslednji

U eri preračunavanja i uklapanja u uslove nove privredne reforme Berbersko-frizerskih zadruga „HIGIJENA“ iz Novog Bečeja je na opšte iznenađenje dobro startovala i izborila sebi mesto pod suncem. Već dugi niz godina u zadruzi  je zaposleno 8 do 10 radnika berbersko-frizerske struke da bi se konačno u 1965. godini ovaj broj stabilizovao na osam. Ovi radnici su raspoređeni u 4 salona koji su locirani: u centru grada, na železničkoj stanici i po 1 u „Vranjevu“  i Novom Selu. Od svog postojanja – zadruga je formirana 1. maja 1950. godine – do danas postignut je najveći finansijski uspeh baš u ovoj, po mnogo čemu prelomnoj godini. Ostvarenje ukupnog prihoda u finansijskom pokazatelju je relativna stvar, pošto na njega utiču i drugi faktori van radnog kolektiva, no svakako je interesantno istaći činjenicu da je u 1965. godini ostvaren ukupan prihod od 6,000.000.- starih dinara, što u odnosu na 4,600.000.- dinara iz prethodne godine pretstavlja povećanje od 30 odsto. Daleko je interesantnije uporediti ostvarenje čistog prihoda gde je sa 3,993.000.-dinara u 1964. godini povećano na 5,445.000.- u 1965, tj. za 38 odsto.

Interesujući se dalje za visinu ličnih dohodaka došli smo do podataka da je ova zadruga u ranijim godinama sve do 1965. bila verovatno na dnu lestvice prosečnih ličnih dohodaka  u komuni. Međutim u drugoj polovini 1965. godine nije bila retkost da se cifra proseka kreće oko 38.000.-dinara neto. Ovaj skok je znatan u poređenju na ranije godine, ali je potpuno u skladu sa povećanjem dohotka od 30 posto a ispod povećanja čistog prihoda. Da su radnici – zadrugari – vodili računa o potrebama radne organizacije vidi se iz podatka da je za fondove izdvojeno 450.000. – dinara, odnosno 360 odsto više u odnosu na prošlu i ranije godine, a stopa porasta ovog dela čistog prihoda je deset puta veća od stope porasta ličnih dohodaka u ovom periodu.

Tags: