Korak napred

U veoma plodnoj delatnosti rada Narodnog Univerziteta u Novom Bečeju zapaža se i rad jednog odeljenja poljoprivredne struke, koje su organizovali PD „Sokolac“, Zemljoradnička zadruga i Narodni Univerzitet.

Polaznici kursa po završetku rada dobijaju zvanje kvalifikovanog radnika ratara – traktoriste, sa dozvolom za vožnju u javnom saobraćaju. Troškove kursa većim delom snose radne organizacije, iz sredstava namenjenih za stručno osposobljavanje radnika, i Zavod za zapošljavanje radnika iz Zrenjanina. Za ovaj kurs vladalo je veliko interesovanje među radnicima, naročito kod mlađih pa i kod individualnih poljoprivrednih proizvođaća. Individualni poljoprivredni proizvođači sami snose troškove svoga školovanja, ali svakako da je to jedan od načina da se njihov nivo opšteg i tehničkog obrazovanja poboljša.  Pored toga u Novom Bečeju ima dosta veliki broj privatnih traktora za čijim volanom sede ljudi koji su često i potencijalna opasnost za javni saobraćaj. Šteta je svakako što kurs ne pohađa veći broj individualnih poljoprivrednih proizvođača, sopstvenika traktora, i ako troškovi školovanja nisu veliki.

Predviđa se da će kurs trajati pet meseci, odnosno do početka prvih proletnjih radova. Kurs pohađa 30 polaznika, od čega PD „Sokolac“ ima 23 polaznika, Zemljoradnička zadruga 5 i 2 individualna poljoprivredna proizvođača. Prilikom određivanja polaznika kursa u radnim organizacijama, vodilo se računa da to uglavnom budu mlađi radnici, koji su već nekoliko godina u poljoprivednoj organizaciji, i od kojih će o završetku ovoga kursa imati konkretne koristi i radna organizacija i čitava zajednica. Među polaznicima PD „Sokolac“ ima radnika čiji je radni odnos zasnovan na određeno vreme, a oni će pod uslovom da uspešno završe kurs, steći pravo da zasnuju radni odnos na neodređeno vreme.

Značaj ovog kursa je višestruk, jer se pokazalo da je nivo opšteg, ekonomskog pa i tehničnog obrazovanja radnika na dosta niskom nivou, obzirom da dobar broj njih ima svega 3-4 razreda osnovne škole. Naročito se oseća nedostatak poznavanja osnovnih pojmova ekonomskog poslovanja radne organizacije. Tako je ovaj kurs dobro došao u trenutku kada se sve više diskutuje o raspodeli na nivou radnih jedinica, i kada se samoupravljanje spušta sve više na tom nivou.

Pored toga PD „Sokolac“ i Zemljoradnička zadruga se nisu odrekli ljudi koji bi jednog dana možda bili i kamen spoticanja radne jedinice i celog preduzeća.

Predavači na kursu su uglavnom visokokvalifikovani stručnjaci, i već afirmirani saradnici Narodnog Univerziteta. Pored stručnih predmeta iz oblasti ratarske proizvodnje, zaštite, poznavanja poljoprivrednih mašina, motoristike i poznavanja saobraćajnih propisa, polaznici slušaju i opšte predmete, srpskohrvatski, društveno uređenje, matematiku, ekonomiku i organizaciju preduzeća, zakonodavstvo.