Doneta odluka o stopama poreza i doprinosa građana

Nedavno je održana 27.zajednička sednica Opštinskog veća i Veća radnih zajednica Skupštine opštine Novi Bečej kojoj je predsedavao Milan Racković, predsednik skupštine. Odbornici oba veća imali su pred sobom materijal koji je sadržavao niz vrlo značajnih odluka. Tako je razmatran predlog i doneta odluka o stopama i poreza građana na teritoriji opštine Novi Bečej. Odluka o ustanovljenju mesnog samodoprinosa o kojima je razmatrano na zborovima birača u svim podružnicama Socijalističkog saveza na području naše opštine.

Istovremeno doneta je odluka o uvođenju poreza na promet zatim odluka o stanarini na teritoriji opštine, odluka o privremenom finansiranju potreba opštine Novi Bečej za period januar – mart 1966. godine.

Odluka o stopama poreza i doprinosa građana sadrži odredbu o doprinosima iz ličnog dohotka po stopi od 4,9 od sto, zatim doprinos iz ličnog dohotka iz poljoprivrede po stopi od 4,9 do 31,9 zatim doprinos iz dohotka za samostalno vršenje zanatskih i drugih privrednih delatnosti koje se mogu plaćati u paušalnom iznosu za određene usluge, zatim i prema stvarnom ličnom dohotku kod onih koji se bave vršenjem usluga i proizvodnjom u većem obimu.

Znatniju pažnju odbornika privukla je ova odluka a diskusija se odnosila na nove predloge o visini poreza na traktore međutim, preovladalo je mišljenje i odluka je prihvaćena prema predlogu.

Kako se sve odluke koje je Opštinska skupština donela nalaze u Službenom listu opštine, koji je sastavni deo ovog broja, a drugih  razmatanja nije bilo to se i naša informacija ukratko osvrnula samo na najvažnije odluke skupštine.