Zavodi se mesni samodoprinos

Ovih dana na području opštine održavaju se zborovi birača na kojima se zavodi mesni samodoprinos i donosi Odluka o doprinosima i porezu građana.

Tako su u Novom Miloševu pre nekoliko dana održani zborovi birača u podružnicama Socijalističkog saveza na kojima je bilo reči o komunalnoj izgradnji u 1966.godini i o predlogu Odluke o zavođenju mesnog samodoprinosa.

Plan komunalne izgradnje predviđa da se u idućoj godini izgradi druga etapa vodovodne mreže kroz naseljeno mesto, da se rekonstruiše postojeća električna mreža i izgradi spomen ambulanta „ Dr. Đorđe Jovanović“ zatim podigne drvored i zeleni pojas na ulicama.

Sredstva za ove poslove obezbediće se iz sredstava katastarskog dohotka poljoprivrednih proizvođača do 5 odsto što iznosi oko 32.500.000 dinara. Od ličnih dohodaka radnika i službenika u visini od 2,5 odsto obebediće se 18.050.000 dinara, što ukupno iznosi 50.050.000 dinara.

Pored ovoga meštani  Novog Miloševa na zborovima birača odlučili su da uvedu i samodoprinos u radnoj snazi i zaprezi. Prema predračunu sredstava od 50.050.000 dinara raspoređena su za rekonstrukciju električne mreže u visini od 20.000.000 dinara, izgradnju druge etape vodovodne mreže 21.375.000 dinara. Za izgradnju spomen ambulante meštani predviđaju da utroše oko 6 miliona dinara novčanih sredstava, dok će se veći deo građevinskog materijala dobiti rušenjem postojećih zgrada. Pored toga za podizanje drvoreda i zelenog pojasa biće utrošeno 675.000 dok je za rad društveno-političkih organizacija izdvojeno 2 miliona dinara.