Jovan Radonić

Sada dok nameravam da pišem ove redove, sećam se reči Jovana Radonića – dok smo se vraćali sa jednog sastanka:

- Eto, vidiš, ovakav je bio mrak – kada čujem nešto krc-krc: lomi se – mislim –stablo. I, stvarno, pođem tamo slomljena sadnica. Napred druga – požurim i stignem deliju. Vraća se iz kafane kući, usput, valjda iz dosade ili proba snagu, lomi mladice... Sutradan me moli da kažem da nisam video – što sam video!...

Jovan RadonićDok razmišljam, pitam se da li je to disciplina – čoveka koji je bio u redovima SKOJ-a od prvih dana slobode; čoveka koji je napunio jedno pravo punoletstvo u članstvu Saveza komunista – pod čijom zastavom je bio bitku za svako zrno žita; koji je još neizdimljenog fronta – po mrazu i snegu – sakupljao kukuruz po sremskim poljima; čiji je kramp, na prvoj trasi omladinske pruge, sa resom i zveketom odzvanjao na tvrdom bosanskom kamenu!... Koji je poletno, sa puno mladalačkog žara, pomagao porodicama poginulih kako bi im se, i simbolično, olakšalo da ublaže bol za izgubljenim. Da moglo bi se reći i nabrajati još puno primera na kojima se osvedočila želja i volja da se izgradi novo i lepše. I, dalje lično mislim da je u pitanju jedno duboko osećanje, građeno i izgrađeno, za sve što je naše zajedničko!

U susretu, zamolio sam ga da iznese svoje mišljenje o nekim aktuelnim pitanjima.

- Šta Vi mislite o integraciji poljoprivrede?

- Mislim da integracija ima višestruki značaj, da je ona, da tako kažem, jedini uslov za napredak radnog  kolektiva.  Jer se njome postiže, pre svega, bolja organizacija u proizvodnji – nastaju bolji uslovi u investiranju i ulaganju za proširenje proizvodnje. Takođe, postiže se i prednost prilikom objedinjavanja stručne radne snage, kao bolja podela rada.

Konkretno, kod nas u mestu vodi se diskusija o integraciji Poljoprivrednog dobra „Jedinstvo“ sa Zemljoradničkom zadrugom. Osnovana je komisija koja će sakupiti materijal – prikupiti  podatke o radnim mestima, o načinu proizvodnje i drugome i na osnovu tih činjenica doneti zakjlučke. Materijal će se staviti na diskusiju obema radnim organizacijama. Članstvo, ako se za to ukaže potreba, može se izjasniti i referendumom.

- Kako ste Vi već dugo sindikalni rukovodilac šta mislite o radu sindikata u Vašem kolektivu?

- Poznato je da je sindikat društveno-politička zajednica. Zadatak izvršnog odbora podružnice treba da je, pre svega, da upoznaje članstvo sa stanjem u organizaciji: o planu proizvodnje, organizaciji rada, izradi normi i pravilnika. Takođe da upoznaje članstvo sa statutom radne organizacije, kao i o ostalim problemima koji postoje u preduzeću.

No, nažalost, sve forme rada nisu u potpunosti korišćene. Razlog je, pre svega – verujem, da dele mišljenje i ostali u kolektivu – zbog nedovoljne aktivnosti većeg dela članova izvršnog odbora podružni. Dalje, mislim da se i od strane rukovodećeg kadra u preduzeću ne koriste dovoljno ove forme rada: da se kroz rad sindikalne organizacije, na konferencijama, članstvo bolje upozna sa svim tekućim problemima u preduzeću. Mislim da tu formu rada treba više koristiti.

- Šta mislite o radu Mesne zajednice u mestu?

- Mislim da Mesna zajednica, iako nastala nešto više od godinu dana – kao takva, ima vrlo dobre rezultate. To se vidi, pre svega, u izgradnji puta kroz mesto, izgadnji vodovoda, koji će za pola godine biti okončan; u adaptaciji bivše zgrade opštine za stanove, u izgradnji nove prodavnice. Takođe Mesna zajednica je nedavno izašla sa predlogom na zborove birača o rekonstrukciji električne mreže kao i o visini ličnog učešća građana , koji je usvojen. Mislim da se već pripremaju i sredstva iz mesnog samodopinosa koja bi, eventualno, bila namenjena izgradnji Doma zdravlja – u perspektivi je i izgradnja škole.

- Kakav je rad mladih ljudi u Vašem kolektivu i koliko se Savez omladine oseća kao faktor na koji se računa?

Kod nas u preduzeću postoji poseban aktiv Saveza omladine. No moglo bi se reći da se on samo povremeno sastaje. Verujem da nije dovoljno korištena forma političkog delovanja radi upoznavanja sa stanjem u preduzeću oko tekućih problema. Bilo bi potrebno da se od stane starijih drugova više pomognu mladi kako bi se, uostalom, bolje pripremili da zamenu starije drugove u organizacijama upravljanja.

- Kako provodite slobodno vreme?

- Radim kao kovač u preduzeću. Posao nimalo lak. Posle osmočasovnog rada slobodno vreme, najvećim delom, provodim kod kuće.  Jer, znate i sami, uvek ima nešto da se popravi i uradi. Rado gledam televizijski program u klubu Zemljoradničke zadruge gde, uz kafu, može da se odigra i koja partija domina.

Tags: