Koliko smo humani

Nedavno je Komisija  za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju invalida rada SO-e Novi Bečej, posetila radni kolektiv Obućarske radnje „Pobeda“ u Novom Bečeju. Cilj ove posete bio je želja da se postigne sporazum za prijem jednog invalida rada radi profesionalne rehabilitacije. Tom prilikom vođen je razgovor sa rukovodiocem organizacije, šefom računovodstvene službe i predsednikom radne zajednice, kojima su objašnjeni pozitivni propisi koji regulišu ovu materiju. Međutim, i ako je ranije skoro bio postignut sporazum da se može primiti jedno lice radi izučavanja obućarsog zanata, ovom prilikom članovima komisije je stavljeno do znanja da je na jednom od sastanaka radnog kolektiva odlučeno da nema mogućnosti za rad invalida rada, kao i njihovu profesionalnu rehabilitaciju.

Kako se sa ovom odlukom komisija nije zadovoljila, te je zakazan novi sastanak radne zajednice. Na ovom sastanku obrazložena je potreba za obučavanjem invalida rada i njihovom rehabilitacijom, obzirom da ova lica i ako su delimično nesposobna za obavljanje pojedinih poslova, po preporuci određenih lekarskih komisija mogu biti korisna na drugim poslovima, doprinoseći sebi i drugima.

Kroz diskusiju su provejavala mišljenja da nema ni mogućnosti a i potrebe za prijemom ovakvih lica s obzirom da organizacija nema određene perspektive, no, jedan broj radnika potpuno je shvatio položaj ovakvih lica ističući tom prilikom da svako od njih jednog dana može doživeti isti ili sličan slučaj, te imajući u vidu da radna organizacija nema obaveze u pogledu nagrađivanja prema  ovakvim licima, sem pružanja  pomoći na izučavanju zanata, dat je predlog da se invalid rada može primiti na rad, što je i učinjeno.

Ovo su samo neki detalji po ovim pitanjima, obzirom da je bilo otpora i u drugim radnim organizacijama, te želimo zaista postaviti pitanje da li samo zajednica treba da vodi računa o licima delimično nesposobnim za rad, ili pak to treba da bude i briga radnih zajednica, obzirom da se nesposobnim, delimično, za rad postaje na radnom mestu u bilo kojoj od radnih organizacija. Smatram da radni ljudi u svojim radnim kolektivima moraju imati više razumevanja po ovim pitanjima, jer nam to nalažu naši socijalistički propisi usvojeni od sviju nas.