Značajan porast akumulacije

Prošlog petka održana je dvadesetšesta zajednička sednica Opštinskog veća i Veća radnih zajednica kojoj su prisustvovali Ištvan Palašti, predsednik Socijalno-zdravstvenog veća pokrajinske skupštine sa područja opštine kao i predstavnici Službe društvenog knjigovodstva iz Zrenjanina.

U centru pažnje odbornika oba veća bila je Analiza periodičnih obračuna privrednih organizacija za period januar-septembar tekuće godine, o čemu je odbornicima dostavljen iscrpan materijal a dato je i uvodno izlaganje od strane Nedeljka Petrića, pomoćnika direktora SDK Zrenjanina.

Mada je period delovanja novih privrednih mera kratak za analiziranje ipak je moguće, uz opravdanu rezervu, istaći da je u toku istog došlo do osetnog povećanja proizvodnje što potvrđuje povećanje ukupnog prihoda na preko 10 milijardi dinara što u odnosu na isti , devetomesečni, period prošle godine predstavlja povećanje za 42,07 odsto, a posebno povećanje ukupnog prihoda za dva zadnja meseca, kada mere deluju od 2,085 milijardi dinara. Veoma visok porast ukupnog prihoda pokazuje oblast industrije a on se kreće na nešto više od jedne milijarde ili za 103 odsto.

Posmatrano dalje po oblastima vrlo interesantno je povećanje prihoda kod poljoprivrede kao dominantne grane u privredi opštine za 1,193 milijarde ili za oko 33 odsto. Istovremeno povećanje kod trgovine iznosi 34 odsto, transporta 37, i tako dalje.

Treba reći da je do povećanja prihoda došlo u značajnoj meri zbog povećanja cena proizvoda i usluga.

U posmatranom periodu neto produkt je povećan za preko jednu milijardu dinara i dohodak privrede opštine za 60 odsto.

Ovih nekoliko podataka kao i rečeno o investicijama, ličnim dohotcima i nizu drugom bili su solidna osnova za diskusiju, u kojoj su učestvovali Branko Felba, Veselin inž Vojnović, Đerđ Bordaš, Milan Racković, Đura Stanković i Mihalj Berta.

Prvi diskutant Felba je govorio o postignutim rezultatima u poljoprivredi da bi se posebno zadržao na nekim aktuelnim problemima, kao na preblemu velike vrednosti  osnovnih sredstava van upotrebe što značajno opterećuje poljoprivedene radne organizacije, a nabavka istih je posledica kreditne politike koja je vođena u odnosu na poljoprivredu.

Potpredsednik Skupštine Bordaš je govorio o pitanju interpretacije i raspodeli. Istakao je između ostalog da se na sagledavanju mogućnosti integracije nije još uvek dovoljno radilo, mada je bilo i više predloga, a i onih koji se pozitivnim ne mogu ceniti. Govoreći o preblemima raspodele Bordaš se zadržao na ispoljenim slabostima kod neki radnih organizacija navodeći za primer Preduzeće za transportni rad gde se primanja službenika kreću i iznad 100 hiljada dinara a da isto nije posledica i odgovarajućeg rada.

Uzimajući reč u disusije Milan Racković, predsednik Opštinske skupštine je na početku istakao podatke o postignutim rezultatima među kojima i podatak da je privreda opštine akumulirala za devet meseci 678 miliona što predstavlja iznos koji do sada nikada nismo postigli, da bi zatim posvetio pažnju teškoćama sa kojima se sada susrećemo, odnosno teškoj situaciji u kojoj se nalaze kolektivi Poljoprivrednog dobra “Biserno ostrvo” i Zemljoradničke zadruge Bočar. Pored toga on je između ostalog govorio  i o zadacima radnih kolektiva u poljoprivredi koja će se naći u težoj situaciji u idućoj godini u odnosu na period neposredno posle reforme. Posebnu pažnju i Racković je posvetio integraciji zalažući se za potrebu da se ovom poslu posveti puna pažnja.

Odbornici Stanković i Berta govorili su o stanju u bivšem “Mlekobanatu” sada “Mlekoproduktu” odnosno Preduzeću za transportni rad.

Razmatrajući Informacije o kretanju učenika u privredi odbornici oba veća Opštinske skupštine konstatovali su da je broj učenika poslednje godine naglo opao. Razlozi ovome leže u sve izraženijem otporu radnih organizacija i privatnih zanatlija za prijem učenika što se pravda visokim prinadležnostima učenika i njihovim čestim odsustvovanjima sa posla što je  uglavnom uslovljeno njihovim školovanjem na strani. Konstantovano je da su uslovi školovanja učenika u privredi daleko ispod uslova koji se obezbeđuju učenicima gimnazije. Stoga je na sednici pokrenuto pitanje izgradnje zgrade za školu učenika u privredi. Sredstva u visini od 61 milion dinara obezbeđena su iz republičkog Fonda za školstvo. Polazeći od poznatih mogućnosti radnih organizacija da za školovanje izdvoje značajna sredstva, trenutno je neutrošeno oko 44 miliona dinara, odbornici su jednodušno usvojili predlog da se uputi preporuka organima upravljanja o udruživanju sredstava za izgradnju pomenutog objekta.

Na dnevnom redu ove sednice pored pomenutog bila je i informacija o socijalnim problemima starih lica, zatim niz odluka i rešenja čiji se tekst nalazi u Službenom listu koji se nalazi u ovom broju.