Omladina na radnoj akciji

Pošto su se istovremeno izvodili radovi na dovršenju puta u Novom Miloševu i na iskopu kanala za vodovod, a polјoprivredni poslovi nisu dozvolјavali da meštani na istome učestvuju, to su mesni faktori pozvali u pomoć omladince. U tom slučaju je održana masovna omladinska konferencija na kojoj je mladim lјudima izložena situacija i istaknuta potreba njihovog angažovanja u izvođenju zemlјanih radova na putu i vodovodu.

Prihvatajući ovakav poziv , omladinci su u zadovoljavajućem broju, u proseku po 40 u naredna četiri dana učestvovali u ovoj akciji. Dato je oko hilјadu radnih časova, a vrednost radova se ceni na preko dvesta hiljada dinara.

S obzirom da je jedan broj omladinaca angažovan na polaganju završnih ispita u srednjim školama, a deo i u pomoći domaćinstvu svojih roditelja to se ovakav odziv ceni zadovolјavajućim i korisnim.

Naše novine

Za NAŠE Novine

To što sajt novibechej.com ima prilike prezentovati NAŠE Novine od prvog do poslednjeg broja, prvenstveno treba da smo zahvalni Aleksandru Radakoviću - Aci (1939-2019), koji je sačuvao sve brojeve i ukoričio ih u štampariji 1 Maj, gde je jedno vreme bio u stalnom radnom odnosu. Zahvalni smo i Acinoj supruzi Vidosavi (Mijatov) Radaković, što nam je dozvolila digitalizaciju ove za Novi Bečej vredne zaostavštine kako bi bila dostupna svim zainteresovanima.