Teškoće u ,,Mašinoinvestu’’

Nedostatak reprodukcionog materijala na našem tržištu osetno je pogodilo i Preduzeće za proizvodnju alatnih mašina i montažu mlinova ,,Mašinoinvest’’ u N. Bečeju. Nije redak slučaj da se pri seriji izvesnih proizvoda, zbog nedostatka materijala, ne može proizvodnja finalizirati i, logično, takav proizvod realizovati. Ovaj momenat otežava proizvodnju i poskupljuje proizvode, jer se plaća uskladištenje novodovršenih proizvoda, čak i u slučajevima kada ne u proizvodnju uloženo i do 90% od proizvodne cene. Značajni su ovi troškovi, a dolazi i do umanjenja kojeficijenata obrta sredstava, što povećava kamatu na odnosna sredstva. I pored svih ovih momenata, kolektiv se založio i angažovao u proizvodnji onih proizvoda za koje se materijal može nabaviti, mada oni planom nisu predviđeni. Takva elastičnost omogućila je da se radi punim kapacitetom i sa pozitivnim rezultatima, dok bi u suprotnom preduzeće radilo sa 60 do 65 procenata svojih kapaciteta. Sigurno je da ovakav posao utiče na ukupan rentabilitet preduzeća, ali je vidljivo da i u ovim uslovima, koji iziskuju mnogo više napora i odricanja, članovima ovog kolektiva, nije napustio radni moral niti disciplina.

Naše novine

Za NAŠE Novine

To što sajt novibechej.com ima prilike prezentovati NAŠE Novine od prvog do poslednjeg broja, prvenstveno treba da smo zahvalni Aleksandru Radakoviću - Aci (1939-2019), koji je sačuvao sve brojeve i ukoričio ih u štampariji 1 Maj, gde je jedno vreme bio u stalnom radnom odnosu. Zahvalni smo i Acinoj supruzi Vidosavi (Mijatov) Radaković, što nam je dozvolila digitalizaciju ove za Novi Bečej vredne zaostavštine kako bi bila dostupna svim zainteresovanima.