Gimnazijalci na Tari

Postaje već tradicija da učenici drugih razreda Gimnzaije u Novom Bečeju logoruju na jednoj od najlepših planina u zapadnoj Srbiji. Ove godine logorovanje se izvelo od 5. do 20. juna i ostalo nezaboravnom sećanjnu kod učenika. Program boravka i nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja bio je bogatiji i raznovrsniji. Pored pešačenja, krosa po azimutu i planinarenja, učenici su se upoznali sa najužom okolinom, sa načinom života ljudi na ovoj planini. Posetili su najveći gigant u završnoj izgradnji, hidrocentralnu “Bajina Bašta”, upoznali se sa omladinom iz Bajine Bašte i održan je sportski susret sa učenicima Ekonomske škole. Gimnazijalci su ostavili izvanredan utisak na građane svojim sportskim ponašanjem i pobedama. Osim ovoga, učenici su se upoznali sa jednim značajnim istorijskim spomenikom ovoga kraja, a to je manastir Rača koji je izgrađen u 12. veku i nekoliko puta je u svojoj istoriji rušen i spaljivan. Učenici su posetili na Borovom Brdu spomenik Račanskom partizanskom odredu i učesnika ovog istorjiskog događaja i pripadnika ovog Odreda Milana Jovanovića – Lače, slušali su najzanimljiviji čas naše nove istorjie. Posebno je ostalo u sećanju poseta Titovom Užicu i jednodnevni boravak na Zlatiboru. Njima se ukazala retka prilika da se kupaju u planinskom jezeru  na Partizanskim vodama. Treba istaći da ove godine učenici su logovorali u šatorima koje su kupili roditelji učenika i da su imali jedan od najuređeniji logora kome su se divili svi gosti i posetioci hotela “Tara”. Lokacija logora je bila na najlepšem mestu na Tari a to je neposredna blizina hotela, kraj malog planinskog jezera na 1050 metara nadmorske visine. Ne možemo a da ne kažemo o predusretljivosti  i gostoljubivost  ljudi  ovoga kraja koji nas već dve godine veoma srdačno primaju i izlaze nam u susret na svakom koraku. Naše logorovanje ne bi uspelo da nismo naišli na svesrdnu pomoć i razumevanje uprave Ugostiteljskog preduzeća Bajina Bašta a posebno najviše zasluga ima direktor Tošić koji se svakodnevno interesovao i omogućavao da nam boravak bude najprijatniji. Ističemo predusretljivost i humanost upravnika hotela “Tara” Čika Milana koji se brinuo za dva obolela učenika, našao lekare i smestio učenike u hotel. Lačo, ekonom hotela danonoćno je bdio i brinuo se o učenicima i zahvaljujući njemu, naš logor je bio obezbeđen potrebnim namirnicama. Prisan, jednostavan, i pristupačan, ostao je u nezaboravnoj uspomeni kod učenika. Ne može se iskazati od kolike je važnosti ovo logorovanje za zdravlje i vaspitanje naše dece. Naša škola je jedna od retkih koja sprovodi ovaj oblik nastave zdravstevnog i fizičkog vaspitanja koje je propisano. Treba istaći da ove godine po Planu i programu za gimnaziju. Posle napornog rada u toku godine, učenici našeg ravnog mesta, sakupljaju nove snage, očeličavaju se u novim uslovima života, uče se kolektivizmu, upoznaju se sa lepotama naše domovine i zbratimljuju se sa omladinom ovoga kraja. Oni su bogatiji novim saznanjem, shvatanjima, oni su snažniji za korak ispred.

Naše novine

Za NAŠE Novine

To što sajt novibechej.com ima prilike prezentovati NAŠE Novine od prvog do poslednjeg broja, prvenstveno treba da smo zahvalni Aleksandru Radakoviću - Aci (1939-2019), koji je sačuvao sve brojeve i ukoričio ih u štampariji 1 Maj, gde je jedno vreme bio u stalnom radnom odnosu. Zahvalni smo i Acinoj supruzi Vidosavi (Mijatov) Radaković, što nam je dozvolila digitalizaciju ove za Novi Bečej vredne zaostavštine kako bi bila dostupna svim zainteresovanima.