Pronađeno rešenje

Čudno zvuči, ali je činjenica da su Bočarci, zbog slabog napona struje, vrlo često morali da, pored električne sijalice, pale i petrolejku, a to dobrim delom još i sada čine.

Ovakva situacija dovela je do razumljivog negodovanja građana, koji su tražili i traže pozitivno rešenje ovog problema, i isti iznosili na zborove birača, konferencije SSRN, pa ga u vidu zahteva iznosili i pred Elektrovojvodinu, kao distributera električne energije za područje naše Pokrajine.

Najzad je ovo pitanje došlo i pred Skupštinu opštine u Novom Bečeju, čime je počelo i njegovo rešavanje. Međutim, odmah se postavilo pitanje obezbeđenja potrebnih novčanih sredstava za izgradnju jedne trafo-stanice i odgovarajućih izvoda. S obzirom na to, Mesna zajednica u Bočaru preuzela je na sebe obavezu da iz sredstava mesnog samodoprinosa obezbedi pet miliona dinara za izgradnju pomenutog objekta već u toku ove godine, a dva miliona u idućoj godini, dok bi Elektrovojvodina učestvovala svojim sredstvima u visini od osam miliona dinara.

Predlog ovakog rešenja ovoga problema, kako u pogledu načina obezbeđenja sredstava, tako i u pogledu termina, građani su svesrdno i bez rezerve i izuzetka prihvatili.

Ovo utoliko pre što električna energija i za naše građane sve više postaje, u savremenim uslovima života i rada svuda i na svakom mestu, kategorija životnog značaja.

Tags:

Naše novine

Za NAŠE Novine

To što sajt novibechej.com ima prilike prezentovati NAŠE Novine od prvog do poslednjeg broja, prvenstveno treba da smo zahvalni Aleksandru Radakoviću - Aci (1939-2019), koji je sačuvao sve brojeve i ukoričio ih u štampariji 1 Maj, gde je jedno vreme bio u stalnom radnom odnosu. Zahvalni smo i Acinoj supruzi Vidosavi (Mijatov) Radaković, što nam je dozvolila digitalizaciju ove za Novi Bečej vredne zaostavštine kako bi bila dostupna svim zainteresovanima.