Do kraja dosledni

Sastanku Opštinskog političkog aktiva prisustvovao je i Antal Martinek, poslanik Savezne skupštine

Politička aktivnost vezana za najavljenu privrednu reformu u našoj opštini počela je razgovorima rukovodilaca društveno – političkih organizacija. Zatim je sledio sastanak Političkog aktiva koji je imao karakter savetovanja o novim privrednim merama u smislu informisanja i organizovanja društveno – političkih aktivista u cilju uticaja na pravilno formiranje javnog mnjenja. Na ovom skupu uvodno izlaganje dao je predsednik Opštinske skupštine Milan Racković. Govoreći i novim privrednim merama on se posebno zadržao na razlozima koji su iste uslovile da bi zatim veoma iscrpno govorio o suštini, značaju i zadacima privredne reforme. Racković se posebno založio za potrebu sagledavanja stanja radnih organizacija na području opštine u uslovima novog privrednog sistema i za punu doslednost u primenjivanju istog što je istakao kao preduslov za krajnje rezultate.

Milan RakovićSastanku su prisustvovali pored članova Političkog aktiva i Antal Martinek, savezni poslanik i pomoćnik Republičkog sekretara za finansije i Nenad Savić, ispred Pokrajinskog odbora SSRN. Njihovo prisustvo uslovilo je postavlјanje velikog broja pitanja od strane prisutnih koja su postavljana nakon diskusije, u kojoj su direktori brodogradilišta „Tisa" i „Poleta" govorili o situaciji njihovih radnih organizacija u svetlu novih privrednih mera. Pitanja su bila brojna i  raznovrsna, počev od položaja poljoprivrede preko poreske politike do pitanja opstanka slabih radnih organizacija u našoj opštini i problema viška radne snage.

Na postavljena pitanja odgovore je dao Martinek Antal, a sa njima su svi prisutni bili zadovolјni, jer su bili veoma konkretni i iscrpni.

Na kraju politički aktiv je formirao koordinaciono telo Opštinskog odbora Socijalističkog saveza od 23 člana koje ima zadatak da prati i usmerava celokupnu političku aktivnost u vezi novih privrednih mera. Za rukovodioca je imenovan Koledin Ilija, sekretar Opštinskog komiteta SK za društveno-ekonomska pitanja.

Na sastanku ovog tela održanog 28. jula donet je Plan rada. Istovremeno neposredno posle sastanka političkog aktiva formiraće se na nivou mesnih zajednica i radnih organizacija aktivi društveno – političkih radnika koji će u okviru istih pratiti i usmeravati celokupnu aktivnost.

Naše novine

Za NAŠE Novine

To što sajt novibechej.com ima prilike prezentovati NAŠE Novine od prvog do poslednjeg broja, prvenstveno treba da smo zahvalni Aleksandru Radakoviću - Aci (1939-2019), koji je sačuvao sve brojeve i ukoričio ih u štampariji 1 Maj, gde je jedno vreme bio u stalnom radnom odnosu. Zahvalni smo i Acinoj supruzi Vidosavi (Mijatov) Radaković, što nam je dozvolila digitalizaciju ove za Novi Bečej vredne zaostavštine kako bi bila dostupna svim zainteresovanima.