Uz prvi broj

Snažan razvoj privrede i socijalističkih društvenih odnosa nameće potrebu dalјeg angažovanja svih pozitivnih faktora našeg društva, radnog čoveka, radnih kolektiva, društveno-političkih zajednica i društveno-političkih organizacija u izgrađivanju socijalističke svesti radnih lјudi. Nedavno prilikom obilaska Sremske Mitrovice drug Tito je rekao: „Nama je i dalјe prvorazredni zadatak razvitak proizvodnih snaga ali on nije moguć bez socijalističke svesti i vaspitanja".

Polazeći od postavke da je štampa jedan od važnih faktora u izgrađivanju socijalističke svesti radnih lјudi i društvenih odnosa, Opštinski odbor Socijalističkog saveza uz saglasnost i razumevanje drugih društveno-političkih organizacija u Novom Bečeju bio je inicijator napora za izdavanje lista „Naše novine" koji će biti list opštine Novi Bečej.

Trenutak istorije

Početak jula donosi nam dva velika praznika. Sutra je Dan borca a kroz tri dana je Dan ustanka naroda Srbije. Dalekosežnost, značaj i veličina cilјa, Odluka vezanih za ove datume učinili su ih svetlim u istoriji naših naroda.

Poroblјena Evropa čamila je u kandžama Hitlerove Nemačke, napadnuta je prva zemlјa socijalizma, bratski Sovjetski narod, a Komunistička partija Jugoslavije donosi istorijsku odluku o dizanju ustanka i početku Narodno-oslobodilačke borbe protiv okupatora. Samo posle tri, devet, odnosno nešto više dana narodi Jugoslavije, iako goloruki ustali su protiv daleko nadmoćnijeg neprijatelјa.

Bio je to jedan, od prvih borbenih pokliča. Nјime je KPJ i čitav Jugoslovenski narod ispunjavao svoju internacionalističku dužnost. Sa komunistima, u prvim borbenim linijama, partizanski odredi oslobađaju delove naše, domovine, u njima se viore crvene zastave slobode. One ulivaju nove nade, upućuju novi poziv koji ne ostaje bez odziva. Broj boraca svakim danom rapidno raste. Borba jugoslovenskih naroda za slobodu je i mogla takvom brzinom da se rasplamsava. To i nije samo borba za slobodu. Ona je značila mnogo više. Nјom je rušena vlast na čijim je ruševinama rađana nova, narodna, rađano je novo, socijalističko društvo.

Puna javnost u radu

Razgovor našeg urednika sa Stevanom Škrbićem, predsednikom OO SRRN

Povodom izlaženja prvog broja našeg lista posetili smo predsednika Opštinskog odbora SSRN Stevana Škrbića i postavili mu izvestan broj pitanja o problemima javnosti rada i informisanosti građana u svetlu odluke opštinskog odbora SSRNS o pokretanju lista.

- Koji su momenti, druže predsedniče bili od uticaja a koji presudni za pokretanje lokalnog lista od strane Opštinskog odbora SSRN?

- Informisanje građana o svim pitanjima iz rada samoupravnih tela i društveno-političkih organizacija čini veoma značajnu predpostavku za dalji razvoj demokratizma i javnosti u njihovom radu. To drugim rečima znači, da ako želimo da svakog našeg građana stavimo u aktivan položaj prema svim pitanjima iz života i rada u opštini, moramo mu pružiti da redovno bude obavešten o njima.

Borba protiv vodene stihije

Već više od mesec dana stanovnici ove opštine vode borbu protiv nadošle Tise. Tisa je odnela pobedu na „Ljutovu" gde je poplavljeno oko 2.000 k.j. oranica. To su bile pretežno bašte. U odbrani je učestvovalo  dnevno od 150—200 ljudi.

U odbrani oranica pod nazivom „Libe" učestvuju danonoćno od 200—250 lјudi. Na ovom prostoru se nalaze vinogradi, bašte i voćnjaci. Ovde se vodi uspešna odbrana i ima nade da će sve to biti spašeno jer Tisa sada pokazuje tendenciju opadanja.

Proglašena je i odbrana na glavnom nasipu u dužini od 18 km. Mobilisano je 200 stanovnika koji stalno bdiju na nasipu i žive pod šatorima.

Svi građani jedinstveni su u ovoj akciji, i s velikim požrtvovanjem čuvaju obale da ih Tisa ne bi podmuklo iznenadila. Veliki broj građana svakodnevno izlaze na bedem da čitaju vodostaj. Na svakom koraku sa- mo pitanje: da li opada? Oči su uprte u nebo: da li će kiša ili vetar? Vest da Tisa miruje i polako opada umirujuće deluje na mnoga brižna i umorna lica od neprospavanih noći.

Do kraja dosledni

Sastanku Opštinskog političkog aktiva prisustvovao je i Antal Martinek, poslanik Savezne skupštine

Politička aktivnost vezana za najavljenu privrednu reformu u našoj opštini počela je razgovorima rukovodilaca društveno – političkih organizacija. Zatim je sledio sastanak Političkog aktiva koji je imao karakter savetovanja o novim privrednim merama u smislu informisanja i organizovanja društveno – političkih aktivista u cilju uticaja na pravilno formiranje javnog mnjenja. Na ovom skupu uvodno izlaganje dao je predsednik Opštinske skupštine Milan Racković. Govoreći i novim privrednim merama on se posebno zadržao na razlozima koji su iste uslovile da bi zatim veoma iscrpno govorio o suštini, značaju i zadacima privredne reforme. Racković se posebno založio za potrebu sagledavanja stanja radnih organizacija na području opštine u uslovima novog privrednog sistema i za punu doslednost u primenjivanju istog što je istakao kao preduslov za krajnje rezultate.

Žarko Milankov

Ta druga po redu zima, od kada se vodi borba protiv okupatora bila je vrlo hladna. Temperatura je februaraskih dana bila daleko ispod nule. Nekoliko desetina santimetara debeo sloj snega prekrivao je ravnice Banata, a kod Kumana, tog žarišta revolucionarne misli i primerne borbene akcije belina je bila nepregledna, a još manje prohodna. Kroz tako tmurmo zimsko veče, u sumrak, preko debelog snežnog prekrivača, prema selu probijala su se dva putnika. Lako se mogao steći utisak da su prozebli i zalutali i da, grabeći selu, žele da se odgreju i utonu u tako drag i topao porodični dom.

Dogovor za ustanak

Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije kao poziv na opštinski ustanak protiv okupatora i domaćih izdajanika, naišao je na snažnu i jednodušnu podršku mesnih komunista i dobrog dela stanovništva. Ovaj zov Partije u borbu prihvaćen je kao neophodan i jedini izlaz iz date situacije — iz ropstva.

Uoči 22. juna nepoznati kurir doneo je Milošu Popovu – Klimi poruku od kikindske partijske organizacije, odnosno od Proke Sredojeva, poznatog partijskog aktiviste. U pismu, drugova iz Kikinde upozoravali su dragutinovačko-beodranske komuniste o uznemirenosti, sumnjivim pokretima i pripremama fašističke vojske u kikindskom garnizonu. Pismo je skretalo pažnju na još veću budnost komunista i rodoljuba.

Pronađeno rešenje

Čudno zvuči, ali je činjenica da su Bočarci, zbog slabog napona struje, vrlo često morali da, pored električne sijalice, pale i petrolejku, a to dobrim delom još i sada čine.

Ovakva situacija dovela je do razumljivog negodovanja građana, koji su tražili i traže pozitivno rešenje ovog problema, i isti iznosili na zborove birača, konferencije SSRN, pa ga u vidu zahteva iznosili i pred Elektrovojvodinu, kao distributera električne energije za područje naše Pokrajine.

Gimnazijalci na Tari

Postaje već tradicija da učenici drugih razreda Gimnzaije u Novom Bečeju logoruju na jednoj od najlepših planina u zapadnoj Srbiji. Ove godine logorovanje se izvelo od 5. do 20. juna i ostalo nezaboravnom sećanjnu kod učenika. Program boravka i nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja bio je bogatiji i raznovrsniji. Pored pešačenja, krosa po azimutu i planinarenja, učenici su se upoznali sa najužom okolinom, sa načinom života ljudi na ovoj planini. Posetili su najveći gigant u završnoj izgradnji, hidrocentralnu “Bajina Bašta”, upoznali se sa omladinom iz Bajine Bašte i održan je sportski susret sa učenicima Ekonomske škole.

Seminar za kooperante

Narodni univerzitet iz Novog Bečeja, u saradnji sa Zemljoradničkom zadrugom u Bočaru, preko svog predstavnika Vasin Dragoljuba, organizovao je seminar za stručno osposoblјavanje poljoprivrednih proizvođača — kooperanata. Seminar je pohađalo 40 polјoprivrednih proizvođača. Predavanja su održavana tri puta nedelјno po četiri časa. Predavači su bili poljoprivredni inženjeri i tehničari iz Bočara. Seminar je trajao mesec dana.

Na tom seminaru su držana predavanja o savremenom načinu rada u poljoprivredi, primeni najpovolјnijih sredstava za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina, o savremenom načinu gajenja i ishrane stoke i dr. Takođe su održana i predavanja o značaju kooperacije tj. saradnje između poljoprivrednih proizvođača i 3emlјoradničke zadruge.

Zajednička saradnja

Imajući u vidu broj odraslih stanovnika našeg mesta, 326 članova Društva predstavlјa imponzantnu društvenu snagu za razvoj svestrane aktivnostio ove organizacije. Rad Društva odvija se prema usvojenim pravilima, kao i po utvrđenom planu i programu rada, a u skladu sa potrebama mesta u cilјevima i zadacima ove jedinstvene jugoslovenske organizacije.

Između ostalog, Društvo je postavljalo sebi sledeće zadatke: briga o socijalno ugroženoj deci, unapređenju vaspitno-obrazovnog rada, razvijanju opšte i lične higijene, fizičkom i zdravstvenom vaspitanju itd.

Veliki deo aktivnosti Društva odvija se u okviru Osnovne škole „Dositej Obradović" u mestu, gde su prosvetni radnici, zajedno sa svojim učenicima,  glavni nosioci aktivnosti.

Kadrovi u prvom planu

“Polet” obezbedio 10 miliona dinara za obrazovanje radnika

Preduzeće je izdvojilo znatna sredstva za političkom ekonomsko i stručno obrazovanje svojih radnika. Preduzeće je bilo prinuđeno ranije da zapošljava veliki broj nepismenih i polupismenih radnika. Prema podacima sa kojima raspolaže preduzeće u 1964. godini bilo je zapošljeno 84 radnika koji nisu imali završena četiri razreda osnovne škole. 15 su bez ijednog razreda, 5 sa jednim, 29 sa dva razreda, a ostali sa tri završena razreda. Odmah je uočeno da takav niski nivo obrazovanja neće povećavati produktivnost i zato su organi upravljanja i društveno-političke organizacije preduzeća prišli rešavanju ovog pitanja i donete su konkretne odluke. Radnički savet je doneo odluku po kojoj se posle 1970. godine neće moći zapošljavati radnici bez završenih osam razreda osnovne škole. Izuzimaju se radnici rođeni od 1919-1937. godine koji će se primati sa četiri razreda.

Korisno iskustvo

U  toku 1963. godine počelo se sa uvođenjem sistema samoupravljanja i kod organa uprave. Jedna od eksperimentalnih opština bila je i opština Novi Bečej. Prvi izbori za organe upravljanja, Savet radnog kolektiva, održani su marta 1963. godine. Prihvatanjem samoupravljanja odstupilo se i od klasičnog načina nagrađivanja radnika organa uprave. Dosadašnje ,,plate’’ po Zakonu o javnim službenicima ukinute su i zamenjene nagrađivanjem po Pravilniku o raspodeli ličnih dohodaka. Ovim pravilnikom prešlo se, na nagrađivanje prema radu; dakle, zastupljena je stimulacija radnika. Mora se konstatovati da je prvi organ upravljanja imao velike teškoće oko iznalaženja najpogodnijih kriterija za procenu vrednosti radnih mesta, njihovu sistematizaciju, kao i procenu rezultata rada. Ipak se može reći da je novi način rapodele prema radu uticao na poboljšanje kvaliteta rada, ekspeditivnost i odnosa prema strankama. Nesumnjivo je da još postoje praznine, da dosadašnji Pravilnik treba i korigovati, ali se ipak zato može istaći da početni rezultati obezbeđuju lakše usavršavanje sistema, bolje iskorišćenje stručnih kadrova itd. Prvom Savetu radnog kolektiva ovih dana je istekao mandat, raspisani su izbori za nove članove Saveta radne zajednice i veruje se da će nov sastav nastaviti započet posao uz nove rezultate.

Pojačati aktivnost

Na svojoj zadnjoj proširenoj sednici Opštinskog komiteta podnesena je Informacija o aktivnosti članova Saveza komunista u organima samoupravljanja. Informaciju je pripremila grupa Političkog aktiva OKSK za društveno – ekonomska pitanja kojom rukovodi Vojislav Lazić.

Informacija je statističkom metodom istakla brojne podatke, i na tom osnovi je u celini gledano, može se reći da je zastupljenost članova Saveza komunista u organima samoupravljanja zadovoljavajuća. Međutim, pojedinačno posmatrajući anketirane organizacije dolazi se do zaključka da je angažovanost komunista kod nekih radnih organizacija nedovoljna, kao na primer kod krojačke zadruge ,,Uzor’’ gde od 17 članova radničkog saveta ima svega dva člana Saveza komunista, u Komunalno – zanatskom preduzeću ,,Sloga’’ od 15 članova radničkog saveta, samo su dvoje komunisti itd.

Radom osvojio simpatije sugrađana

Pre više od pet godina, među ostalim poljoprivrednim stručnjacima na radu u Novom Miloševu došao je i Sadžakovića Milovan, poljoprivredni tehničko. Posle izvršenih reorganizacija poljoprivrednih organizacija, Sadžaković Milovan, poljoprivredni tehničar. Posle izvršenih reorganizacija poljoprivrednih organizacija, Sadžaković se obreo u Poljoprivrednom dobru ,,Jezero’’ u vreme kada je ovaj kolektiv preživljavao vrlo teške trentuke. Postavljen je za rukovodioca jedne uprave na kojoj radi više godina. Karakteristično vredan i savestan, posebno skroman i pristupačan, Sadžaković je, na sebi svojstven način, stvorio uslove za dobre međuljudske odnosne među radnicama na upravi, što je, pored ostalog, doprinelo značajnim rezultatima ovog radnog kolektiva u malom. I pred niza problema, rascepkanosti parcela, njihove međusobne udaljenosti i drugog, svi radovi se obavljaju na vreme, a parcele su u izuzetno dobrom stanju i mogu poslužti primerom ne samo u poljoprivrednom dobru, već u mestu i na širem terenu. Iako desetočasovno, nekad i duže, radno vreme u mnogome angažuje dvadesetogodišnjeg poljoprivrednog tehničara, on ipak nalazi vremena za društveno-političku aktivnost u radnoj organizaciji i u mestu, gde takođe služi primerom. Sekretar je skoro stočlane Osnovne oraganizacije SK na imanju, a i aktivan član stručnog kolegiuma, organa upravljanja i drugih organa na Dobru. Iako je već godinu dana bio sekretar  Osnovne oragnizacije SK njeni članovi su ga jedinog kandidovali i jednoglasno ponovo izabrali. Inače, Sadžaković je otac dvoje dece i primeran otac i suprug. Upitan za sopstvene radosti i želje, Sadžaković se ni tada nije odvojio od svoje uprave izjavivši da su to radni uspesi Uprave i visoki lični dohoci i dobri odnosi njegovih radnika.

Teškoće u ,,Mašinoinvestu’’

Nedostatak reprodukcionog materijala na našem tržištu osetno je pogodilo i Preduzeće za proizvodnju alatnih mašina i montažu mlinova ,,Mašinoinvest’’ u N. Bečeju. Nije redak slučaj da se pri seriji izvesnih proizvoda, zbog nedostatka materijala, ne može proizvodnja finalizirati i, logično, takav proizvod realizovati. Ovaj momenat otežava proizvodnju i poskupljuje proizvode, jer se plaća uskladištenje novodovršenih proizvoda, čak i u slučajevima kada ne u proizvodnju uloženo i do 90% od proizvodne cene. Značajni su ovi troškovi, a dolazi i do umanjenja kojeficijenata obrta sredstava, što povećava kamatu na odnosna sredstva. I pored svih ovih momenata, kolektiv se založio i angažovao u proizvodnji onih proizvoda za koje se materijal može nabaviti, mada oni planom nisu predviđeni. Takva elastičnost omogućila je da se radi punim kapacitetom i sa pozitivnim rezultatima, dok bi u suprotnom preduzeće radilo sa 60 do 65 procenata svojih kapaciteta. Sigurno je da ovakav posao utiče na ukupan rentabilitet preduzeća, ali je vidljivo da i u ovim uslovima, koji iziskuju mnogo više napora i odricanja, članovima ovog kolektiva, nije napustio radni moral niti disciplina.

Susret dveju generacija

Dvadeseti po redu Dan borca i ustanka naroda Jugoslavije svečano je  proslavlјen u svim mestima naše komune. Dok su u ostaIim mestima evocirane usapomene na te istorijske trenutke i položeni venci na spomenike, spomen-ploče i grobove palih boraca i žrtava fašističkog terora, dotle je proslava u Novom Bečeju obeležena i otvaranjem novog spomen-groblјa.

Čitava proslava Dana borca bila je na izvestan način usmerena, odnosno odvijala se u znaku samog otvaranja. Odmah izjutra održan je prijem roditelјa i dece palih boraca kod predsednika Opštinske skupštine, da bi se formirana povorka građana i omladine uputila ka spomeniku na obali Tise i spomen-ploči na Zadružnom domu gde su položeni venci društveno-političkih organizacija.

Tragom prošlosti

Vratimo se malo u prošlost. Ako to učinimo setićemo se da je Novi Bečej nekada važio kao veliki košarkaški centar Vojvodine. Setićemo se da je košarkaški klub „Jedinstvo" vodio glavnu reč u vrhu tabele u Srpskoj i Vojvođanskoj ligi u veoma jakoj konkurenciji ekipa iz Zrenjanina, Novog Sada, Beograda, Sremske Mitrovice, Subotice, Stare Pazove i drugih mesta.

Tada je muška seniorska ekipa dostigla najveći domet svog uspeha od postanka kluba osvojivši treće mesto u Srpskoj ligi. Tada su: Koso, Živković II, Erdelјi, Dimitrijević, Bogosavljev, Boberić, Burunka, Radaković, Rajić i ostali uz pomoć svoga trenera Koledin Ilije iz nadelјe u nedelјu donosili radost svojim mnogobrojnim navijačima.

“Partijski” radnik

U kancelariju predsednika suda u Novom Bečeju ušao je mlađi čovek u radničkom kombinezonu.

—Je li tu predsedik suda? — pita nekako sa visine.

—Ja sam, — odgovara mu predsednik suda, koji je sedeo za mašinom i nešto kucao.

Čovek je uspuknuo, vratio se dva-tri koraka nazad, zbunjeno se počeo osvrtati po prostoriji. Očigledno, nije očekivao susret sa mlađim licem, skoro dečačkog izgleda.

—Znate, ja..., počeo je mucajući, ali je ubrzo nastavio povišenim tonom ... meni su zaplenili platu u preduzeću. Ja se sa tim ne slažem... Mogu plaćati redovno izdržavanje, ali zaostale rate izdržavanja ne mogu. I stvari hoće da mi plene. Da znate, ako neko to pokuša, neće se dobro provesti.

Omladina na radnoj akciji

Pošto su se istovremeno izvodili radovi na dovršenju puta u Novom Miloševu i na iskopu kanala za vodovod, a polјoprivredni poslovi nisu dozvolјavali da meštani na istome učestvuju, to su mesni faktori pozvali u pomoć omladince. U tom slučaju je održana masovna omladinska konferencija na kojoj je mladim lјudima izložena situacija i istaknuta potreba njihovog angažovanja u izvođenju zemlјanih radova na putu i vodovodu.

Prihvatajući ovakav poziv , omladinci su u zadovoljavajućem broju, u proseku po 40 u naredna četiri dana učestvovali u ovoj akciji. Dato je oko hilјadu radnih časova, a vrednost radova se ceni na preko dvesta hiljada dinara.

S obzirom da je jedan broj omladinaca angažovan na polaganju završnih ispita u srednjim školama, a deo i u pomoći domaćinstvu svojih roditelja to se ovakav odziv ceni zadovolјavajućim i korisnim.

sr SR en EN hu HU

Kontakt

060 013 01 01
salevidak@gmail.com

Pišite nam