Tribina „Vežbaj - budi zdrav"

U Novom Bečeju postoji kultura fizičke aktivnosti, samo treba malo podstači žene, malo ih više motivisati - Ljiljana Bognić

U okviru projekta „Vežbaj - budi zdrav" u utorak 18. aprila u prostorijama Kluba za dnevni boravak penzionera stručni tim Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta održao je tribinu o vežbanju i fizičkoj aktivnosti kao najvažnijem preduslovu zdravog života. Prisutne je na početku pozdravio pomoćnik direktora Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta Mihailo Miletić, koji je predstavio projekat i delatnosti kojima se bavi Zavod.

Predavanje o ishrani održala je dr Biljana Savić, specijalista sportske medicine. Snežana Vujanović - psiholog, govorila je o motivaciji, kao odlučujućem faktoru za bavljenje fizićkom aktivnošću, a kineziterapeutkinja Dragana Golik - Perić je govorila o važnosti rekreacije.

Ljiljana Bognić, direktorica Gerontološkog centra „Sveti Vasilije Ostroški - čudotvorac" kaže da žene u malim gradovima zaslužuju da budu lepe kao i žene u većim gradovima: „Kod nas u Novom Bečeju postoj i jedna kultura fizičke aktivnosti, samo treba malo podstaći žene, malo ih više motivisati, objasniti im u čemu je značaj fizičke aktivnosti i mislim da bi se negovanje fizičke kulture diglo na još viši nivo, bez obzira na to što je malo mesto. "Uz pomoć stručnog tima Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta tog dana je oko 50 učesnica tribine obavilo testiranje na uređaju „BIOSPACE lnBody 230" koji procenjuje telesni sastav. Testiranje je izvršio Goran Bašić - profesor, a potom je izvršena stručna analiza i prisutnima su date preporuke o daljim aktivnostima.