JP„Komunalac" na visini zadatka i u otežanim uslovima rada

Posađeno 1.500 sadnica, nastavljeno krpljenje udarnih rupa, uređena gradska marina, a od 1. maja na pijacama nove tezge

U proteklih šest meseci JP „Komunalac" je, kao između ostalog i u proteklom periodu, uprkos velikoj ekonomskoj krizi, uložio mnogo napora i materijalnih sredstava za realizaciju velikih projekata. Između ostalog u saradnji sa lokalnom upravom i mesnom zajednicom Novi Bečej, putem konkursa obezbeđena su finansijska sredstva, te je na teritoriji naseljenog mesta Novi Bečej, posađeno oko 1.500 sadnica zimzlenog i listopadnog drveta. Skromno opremljeni, danonoćno su radili na zimskom održavanju puteva i uložili mnogo napora kako bi u vreme zimske elementarne nepogode Novi Bečej i Kumane učinili što prohodnijim.

Započeta je i realizacija projekta sanacije kolovoza u naseljenim mestima novobečejske opštine, krpljenjem udarnih rupa tehnologijom hladnog asfalta, sa namerom da ova delatnost preraste u stalnu aktivnost javnog preduzeća. Početkom 2012. godine potpisan je ugovor sa „Direkcijom za planiranje, izgradnju, uređenje naselja i zaštitu životne sredine opštine Novi Bečej" o postavljanju nove i održavanju postojeće saobraćajne signalizacije, što će građanima omogućiti sigurnije učešće u saobraćaju na lokalnim putevima u naseljenim mestima Novi Bečej i Kumane. U toku je i realizacija projekta novih pijačnih tezgi od kojih će se prve pojaviti na Gradskoj pijaci u Novom Bečeju u prvoj polovini maja meseca 2012. godine. U proteklih 15-tak dana akcenat je stavljen na uređenje Gradske marine, tako su stvoreni uslovi za početak nove sezone redarske službe na Tisi, koja od 1. maja počinje sa danonoćnim dežurstvima.