Do vodovoda i pristaništa na Tisi preko Evropske Unije

Vojvođanska delegacija u vojvođanskoj kancelariji u Briselu - Kako efikasno do evropskih fondova

U Vojvođanskoj kancelariji u Briselu, u organizacije Regionalnog centra za društveni razvoj Banat od 2 do 6. aprila predstavljena je opština Novi Bečej i njena dva vrlo važna projekta: regionalni vodovod u saradnji Novog Bečeja i Bečeja i pristanište na Tisi u Novom Bečeju. Iskustvo malih evropskih država koje se udružuju oko velikih projekata, koji su životno važni za njihove stanovnike, treba preneti i na naše prostore tako što će se gradovi i opštine udruživati na sličan način. Novi Bečej, se na taj način povezao sa jedne strane sa Zrenjaninom i Kikindom u okviru projekta pod pokroviteljstvom USAID-a, sa Adom, Kanjižom i svim gradovim koji izlaze na Tisu u okviru projekta pristaništa i sa Bečejom u okviru projekta regionalnog vodovoda.

Milivoj Vrebalov predstavio je u Briselu, u Vojvođanskoj kancelariji opštinu Novi Bečej. Kaže da Vojvođanska kancelarija u Briselu kao zastupnik 26 naroda koji žive u Vojvodini ima veliku blagonaklonost kod predstavnika zemalja EU čije se manjine nalaze naj teritoriji Vojvodine pa je ona pogodna kao veza ne samo za projekte iz Vojvodine nego i iz cele Srbije: „Pričali smo o tome kakva je naša opština, zašto nam je potrebno pristanište, jer pristanište nije samo priča opštine Novi Bečej nego je to priča i opštine Bečej, Kikinda, Kneževac, Senta, Ada zato što nijedna ta opština nema pristanište na reci Tisi. Na reci Tisi u našoj zemlji ne postoji pristanište. Drugi važan projekat za ovo područje je uvezivanje dve opštine, opštine Novi Bečej i Bečej, oko pitanja vode i vodovoda."

Po rečima šefa Vojvođanske kancelarije u Briselu, gospodina Novikova do sada je prošlo oko 150 manjih projekata pa je njegova prognoza da je vreme i da su stvoreni pogodni uslovi za nekoliko većih. Tako su se tu našli projekti pristaništa i vodovoda iz Novog Bečeja.