Bazar zdravlja, bez zakazivanja i redova

U organizaciji Foruma žena velik broj Novomiloševčana proverio svoje zdravlje

Bazar zdravlja u Novom Miloševu održan je u četvrtak 26. aprila kako bi se zainteresovani meštani, upoznali sa zdravim stilovima života i razvili svest o sopstvenoj odgovornosti za očuvanje i unapređenje zdravlja. „Samo redovnim kontrolama može se održati dobro zdravstveno stanje organizma i zato su Bazari zdravlja odlični podsetnici. Za današnje osnovne preglede nije potrebna zdravstvena knjižica, niti je bitno da li su građani osigurani, a za kratko vreme mogu se proveriti onovni zdravstveni parametri", rekla je jedan od organizatora Bazara, dr Ljiljana Bognić.

Dr Lazar Endre kaže je ideja Bazara zdravlja sjajna što pokazuje i veliki odziv Ijudi: „Četiri lekara i četiri medicinske sestre su ovde i obavljamo preglede koje možemo obaviti u improvizovanim uslovima. Na osnovu dobijenih rezultata, delimo stručne savete kako dalje da nastave da žive. Suština je prevencija koja je mnogo važnija od kasnijeg lečenja". Preventivni pregledi su obuhvatili merenje krvnog pritiska, telesne težine i izračunavanje indeksa telesne mase i šećera u krvi, kao i njihovu procenu rizika po zdravlje, davani su odgovarajući zdravstveni saveti o zdravim stilovima života, značaju fizičke aktivnosti i prevenciji stresa. Ovo je prvi Bazar zdravlja u Novom Miloševu, u organizaciji Foruma žena, a zbog posećenosti organizatori najavljuju još jedan do kraja godine. Za građane Bočara organizovan je prevoz na Bazar u Novo Miloševo, tako da je ukupno pregledano 180 ljudi.