Centar za socijalni rad

Centar za socijalni rad ove godine beleži porast broja korisnika. U prvih šest meseci ove godine pruženo je 4763 usluga za 3719 korisnika, od kojih su 1478 deca, 1950 odrasli i 291 ostarela lica.

Centar za socijalni rad je ustanova socijalne zaštite. Osnovan je odlukom Skupštine opštine Novi Bečej 31.12.1991. U Centru je zaposleno dest radnika. U Centru za socijalni rad opštine Novi Bečej, obezbeđeno je da građani imaju 24 sata nesmetan pristup uslugama. Ustanova se nalazi u ulici Petra Drapšina broj 6. Bez obzira na loše prostorne uslove i tehničku opremljenost objekta, zaposleni se trude da pruže usluge koje su u najboljem interese korisnika. Da bi se ispoštovali postavljeni standardi, potreban je veci broj stručnih radnika. U ovom momentu postoji potreba za diplomiranim socijalnim radnikom i diplomiranim pravnikom. Centar za socijalni rad ove godine beleži porast broja korisnika. U prvih šest meseci ove godine pruženo je 4763 usluga za 3719 korisnika, od kojih su 1478 deca, 1950 odrasli i 291 ostarela lica. Poređenja radi, u 2009. godini 3171 lice je koristilo usluge Centra, što govori da je materijalna ugroženost porodica na teritoriji naše opštine sve veća, a kao rezultat toga je destabilizacija porodica i slabljenja porodičnih fuunkcija. Sve je veći broj porodica koje se Centru obraćaju za pomoć prilikom razvoda braka, maloletničke delikvencije i nasilja u porodici - gde se beleži velika stopa u odnosu na prethodne godine. Stručni radnici Centra prate i pružaju podršku žrtvama nasilja. U Centru nisu zadovoljni nivoom pruženih usluga iz razloga što usluga nije zaokružena. U momentu kada se desi nasilje, dosta često su zaposleni u Centru nemoćni, jer nemaju adekvatno mesto za izmeštanje žrtava nasilja kojima je neophodno obezbediti, sigurno i bezbedno okruženje. Dešavalo se da su Centru nedostupne linije sigurnih kuća u okruženju, pa tako žrtve nasilja borave u Centru, u neadekvatnom prostoru, dok im se ne obezbedi sigurni uslovi za bezbedan život. Lokalna zajednica ima izuzetno veliku, značajnu ulogu u kreiranju socijalne zaštite i sprovođenju integralnog modela socijalne zaštite.