Više kriterijuma za raspodelu sredstava

Na nedavno održanom proširenom sastanku aktiva direktora škola u Opštini raspravljalo se o finansiranju  obrazovanja. Sastanak je zakazan sa ciljem da se pronađu kriterijumi za raspodelu sredstava društvenog fonda za školstvo. Ova diskusija treba da pripremi materijal za proširenu sednicu Saveta za prosvetu i kulturu Opštine.

Na ovome veoma dugom sastanku koji je trajao od 8 do 15 i 30 časova izeta su u diskusiji niz mišljenja o ovom pitanju: da se između Fonda i korisnika Fonda sačini ugovor o finansiranju delatnosti; da kriterijumi za raspodelu budu po utvrđenoj vrednosti i da se izračunavaju po broju odeljenja i broju učenika;  da se škole finansiranju po sistematizaciji radnih mesta kao što je rađeno i prošle godine; po času i društvenoj vrednosti časa na bazi radnog ugovora.

Da se finansira po zaposlenom i to tako da se priznaje radno iskustvo u intervalima od 5 godina tako da bi početnici do 5 godina službe primali: učitelj 70.000 din. nastavnik 75.000 st.dinara i profesor 80.000 starih dinara.

Izneto je i mišljenje da se izdvoje opšti troškovi zajednički za sve korisnike koji su takoreći nepromenljivi a ostali deo sredstava da se dobije po jednom od godišnjih kriterijuma. Bilo je i takvih mišljenja da se finansira na osnovu kvaliteta postignutih rezultata na kraju godine. Međutim, tu se postavilo pitanje stručnog aparata koji bi ocenjivao kvalitet postignutih rezultata i došlo se do zaključka da je za sada to nemoguće.  Konačna  formulacija mišljenja aktiva rukovodilaca škola uslediće na narednom sastanku.

Povezani članci

sr SR en EN hu HU

Kontakt

060 013 01 01
salevidak@gmail.com

Pišite nam