Oživljavanje sporta u Kumanu

Jedno od najstarijih sportskih društava u Bantu, Sportsko društvo „Obilić“ osnovano je 1922. godine u Kumanu. Društvo su osnovali napredni omladinci. Ono je stoga, pored sporta, razvijalo i druge aktivnosti među mladim ljudima, od kojih su neke nosile oznake političkog karaktera.

Neposredno posle rata društvo je dobilo naziv „Joca Erdeljan“, prema kumanačkom prvoborcu koji je igrao fudbal u dotadašnjem sportskom društvu. Neposredno posle toga Društvo je promenilo naziv u sadašnji, odnosno Sportsko društvo „2. oktobar“ Kumane.

I u predratnom periodu a i prvih desetak godina posle rata Društvo je bilo masovno, gajilo je više disciplina okupljajući u njima par stotina omladinaca. U nekim sportovima ono je imalo ekipe koje su se takmičile  zajedno sa ekipama iz N. Bečeja, Melenaca i drugih okolnih mesta. Međutim, nedovoljna briga društveno-političkih organizacija u smislu neobezbeđivanja materijalnih uslova za normalan rad dovela je društvo do rasformiranja i prestanka takmičenja. Ovakav kraj nije išao na čast nikome u Kumanu, pa se već posle godinu dana počelo sa oživljavanjem ovog sportskog kolektiva.

Našle su se mogućnosti za obezbeđenje inače minimalnih sredstava za  njegovu delatnost, da bi se ove godine prišlo izgradnji svlačionice i drugih objekata, a u toku idućeg meseca izvršiće se postavljanje žičane ograde oko fudbalskog terena.

Sada Društvo ima fudbalsku sekciju za 22 registrovana igrača koji treniraju pod rukovodstvom zrenjaninskog trenera Bele Šajbla, i dve ekipe podmlatka, mlađu i stariju sa 34 omladinca. Pored toga, Društvo ima stonotenisku sekciju sa oko 20 članova, koja se, istina, još ne takmiči zbog nedostatka sredstava, što se odnosi i na odbojkašku sekciju sa 30 članova.

Za opravku stadiona utrošeno je oko 1,500.000 dinara, od čega se dve trećine odnosi na dobrovoljni rad članova i njihovih simpatizera.

Inače, sredstva za delatnost Društva obezbeđuje se iz Fonda za fizičku kulturu Opštine, iz koga će se finansirati samo program aktivnosti što je garancija pravilne raspodele.

Povezani članci

sr SR en EN hu HU

Kontakt

060 013 01 01
salevidak@gmail.com

Pišite nam