Rekonstruisan kolovoz u ulici Generala Drapšina u Novom Miloševu

U Novom Miloševu u ulici Generala Drapšina se izvode radovi na ojačanju kolovoza, odnosno asfaltiranju novog sloja, koji je uništen posle dugogodišnje upotrebe. Radove putem projekta finansira NIS. Saša Vojnović, pomoćnik predsednika za komunalne delatnosti je rekao da je NIS za rekonstrukciju kolovoza izdvojio 3,5 miliona dinara: „To je malo para, to su sredstva za dve ulice. Imamo još dve ulice do kraja Novog Miloševa, odnosno do obodnog kanala, a kasnije se nastavlja i uski put, koji je i upisan kao NIS-ovo vlasništvo. Ni taj put nije u najboljem stanju, ali on je njihova briga.“ Sa NIS-om je takođe potpisan sporazum o projektovanju novog puta između Novog Miloševa i Bašaida. Planirano je proširenje same trase puta. Vojnović je istakao da bi projekat trebao da bude završen u toku zime: „ Na proleće planiramo da održimo sastanak sa ljudima iz NIS-a, i da uradimo onaj deo puta koji je najgori, a to je od raskrsnice puta Kikinda-Zrenjanin do deponije isplake. Kasnije, kako put od novog mosta prema Bočaru bude imao veći intenzitet, trudićemo se da ga uvrstimo u regionalne puteve, odnosno u državne puteve drugog reda. Na taj način bi se o njemu starala država, a ne opština, pošto su naša sredstva vrlo ograničena. Taj projekat vredi 5 miliona dinara. Ovih dana očekujemo da NIS izvrši uplatu, kako bi počeli sa radovima, a na proleće krenuli sa novim.”