Zanatlijama i privatnicima mesto za okupljanje i podrška - Zanatski centar

“Lokalna samouprava u Novom Bečeju vratila je udruženju zanatlija njihovu zgradu u centru mesta”, rekao je Saša Šućurović, predsednik opštine Novi Bečej i dodao da su zanatlije kupile tu zgradu još početkom dvadesetog veka i da je prirodno da se njima ona i vrati sa svim prihodima od izdavanja loklala u prizemlju, koji će im poslužiti u razvoju i radu udruženja. Time što je određeno da deo javnih radova bude usmeren na sređivanje Zanatskog centra, što je pored toga obezbeđen i materijal za uređenje, a neposredno pre toga prihvaćen predlog novobečejskih preduzetnika da im se smanji porez tj. ukine ekstra zona i da bude izjednačena sa prvom zonom, lokalna samouprava je poslala jasnu poruku da će zanatlije i preduzetnici imati potrebnu podršku. Šućurović je dodao da ovi potezi još jednom pokazuju koliko opštini znači dodatno poboljšanje poslovne klime.

Mirjana Popov članica “Udruženja privatnika”, kaže da su u udruženju okupljeni zanatlije, trgovci i poljoprivredna gazdinstva i da je poziv za pridruživanje udruženju otvoren i na dalje: “Moja porodica se bavi zanatskom delatnošću tako da sam na taj način povezana sa “ Udruženjem privatnika” čiji sam član. Ovo su prostorije udruženja u kojima će njegovi članovi moći da se okupljaju, razmenjuju iskustva, znanja, probleme sa kojima se suočavaju. Pored toga imaće na raspolaganju i mogućnost da ovde dobiju pravne i knjigovodstvene savete. “Ona je dodala da će im se u ovom prostom pridružiti i “Udruženje stočara”, kao i “Udruženje voćara i vinogradara”.

U okvim Zanatskog centra Nacionalna služba za zapošljavanje uskoro će opremiti i Edukativni centar.

Mladen Lalić, predsednik udruženja rekao je da su svi zainteresovani privatnici dobrodošli i da se problemi uvek lakše i efikasnije rešavaju razmenom znanja.

Za javne radove u svim naseljenim mestima je odvojeno ukupno 4.200.000 dinara, od čega je polovinu sredstava obezbedila lokalna samouprava, a isto toliko novca izdvojila je NSZ. Opština Novi Bečej je odvojila i 1.500.000 dinara za kupovinu materijala potrebnog za javne radove u celoj opštini. Na renoviranju zanatskog radilo je 7 radnika.