Nastavak pošumljavanja u opštini Novi Bečej: 22.000 sadnica

Lokalna samouprava je dobila sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za privredu, vodoprivredu i šumarstvo, za pošumljavanje sedamnaest hektara đržavnog poljoprivrednog zemljišta. Predviđene su tri velike parcele, dve u katastarskoj opštini Novi Bečej i jedna u katastarskoj opštini Kumane

Krajem prošle godine je postavljeno 1.400 sadnica cera, koje je finansirala opština Novi Bečej u delu atara Rudina - Jatov a prema projektu izgradnje vetrozaštitnih pojaseva u opštini počela je sadnja 22.000 sadnica. Lokalna samouprava je dobila sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za za privredu, vodoprivredu i šumarstvo, za pošumljavanje sedamnaest hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, nakon čega je sprovedena javna nabavka za sadni materijal i zaštitnu mrežu. Akciju pošumljavanja sprovodi JP ,,Komunalacu“.

Reč je o tri velike parceie, dve u katastarskoj opštini Novi Bečej i jedna u katastarskoj opštini Kumane. Miloš Zvekić, direktor JP “Komunalac” kaže da će se nakon pošumljavanja sprovesti i akcija podizanja vetrozaštitnih pojaseva: “Reč je o 2000 sadnica topole, muški klon, i 20 000 hrasta Lužnjaka. Predviđene su tri lokacije. U toku je sadnja topole, koju planirano da završimo za dva dana u delu atara Ljutovo. Optimalni rokovi za sadnju se bliže kraju, planiramo da što pre završimo i sadnju hrasta Lužnjaka, na još dve predviđene parcele. Jedna je kod Arače, dok se druga nalazi u Kumanačkom ataru. Nadam še da ovo nije kraj projekta. Planovi su veliki. Bliži nam se i akcija podizanja vetrozaštitnih pojaseva. U kojoj meri će to biti realizovano sad na proleće, to će se videti, ali u svakom slučaju do kraja godine bi trebao dobar deo toga da se odradi u svim atarima opštine Novi Bečej.“

Zvekić je istakao da mladice sade radnici JP “Komunalac“ u saradnji sa Ijudima iz Lovačkog udruženja, i zaposlenih u poljočuvarskoj službi. O načinu i rasporedu sadnje, kao i o zaštiti sadnica, brinula se Sofija Blažin pejzažni arhitekta u JP “Komunalac”: U delu atara Ljutovo je predviđeno podizanje šume topole, u pitanju je muški klon, koji ne cveta, nema takozvane mace i nema alergjjskih reakcija. Na ovoj parceli imamo oko 1000 sadnica, takođe i sa druge strane puta, na drugoj parceli će biti posađeno oko 1000 mladica. Za desetak godina bi ova šuma trebalo lepo da se oformi. Tada će biti savršeno za šetnju i uživanje. Najveći deo posla odrađuje JP “Komunalac”. Pripremamo zemljište, donosimo svežu zemlju koju stavljamo u sadnu rupu, pošto je u ovom delu zemlja, kada izbušimo rupu, dosta slatinasta, glinovita, i lepi se. Ovih dana nas očekuje sadnja 10 000 sadnica hrasta lužnjaka na potezu kod Arače i 10 000 u katastarskoj opštini Kumane. Nadam se da ćemo uspeti u najkraćem roku da završimo posao. Kasnije imamo negovanje zasađenog materijala, što podrazumeva redovnu međurednu obradu, i zalivanje sadnica.“

Blažin je rekla da će se akcija pošumljavanja nastaviti sledeće godine kada će biti pošumljeni delovi pored puta, u potezu Novi Bečej - Novo Miloševo - Bočar i potez Novi Bečej - Kumane.