Projekat „Tačno i jasno!“ uspešno sproveden u sva četiri naseljena mesta opštine Novi Bečej

Ideja nam je bila da lokalne institucije približimo građanima kako bi im olakšali komunikaciju sa određenim službama u cilju efikasnijeg i efektivnijeg rešavanja problema - Goran Stančić, Centar za razvoj zajednice

Predstavnici sve četiri Mesne zajednice, javnih komunalnih preduzeća, Opštinske uprave, Kancelarije za LER, Doma zdravlja i Nacionalne službe za zapošljavanje tokom prethodna tri meseca razgovarali su sa građanima o problemima sa kojima se svakodnevno susreću. Odziv građana je bio zadovoljavajući što govori u prilog tome da građani vrlo češto ne znaju nadležnosti lokalnih institucija i ne znaju kome da se obrate kako bi rešili probleme.

Projekat se realizovao u dve faze, prvo su meštani sva četiri naseljena mesta anketirani o najčešćim problemima, a koji su u nadležnosti lokalne samouprave. Druga faza je direktno povezivanje građana i predstavnika javnih institucij kroz okrugle stolove, sa ciljem razmena ideja i stavova. Predstavnici lokalne samouprave koji su učestvovali na okruglom stolu određeni su na osnovu rezultata ankete odnosno na osnovu odgovora građana iz ankete. ,,Na ovaj način uticali smo na poboljšanje kvaliteta informisanja i korišćenja usluga javnih institucija na opštinskom nivou. Izradili smo liflete koji sadrže sve neophodne informacije o javnim službama i institucijama sa teritorije opštine Novi Bečej (nadležnost, lice za kontakt, adresa, broj telefona) i koji smo distribuirali u sva 4 naseljena mesta opštine“ rekao je Goran Stančić, predstavnik Centra za razvoj zajednice i koordinator projekta. On je naveo da i pored toga što je Centar mlada organizacija, njeni članovi su aktivni i svakodnevno komuniciraju sa građanima kako bi unapredili lokalnu zajednicu: ,,U fazi pisanja projekta, Centar je sproveo istraživanje u Kumanu o tome koji su to najčešći problemi sa kojima se susreću meštani sela. Rezultat ovog istraživanja jeste podatak da građani nisu dovoljno informisani o tome gde i na koji način mogu dobiti prave informacije o ostvarivanju svojih prava. Na primer: kada imaju neki komunalni problem ne znaju kome konkretno treba da se obrate, tj. ko je nadležan za taj problem - koja institucija, takođe gde mogu da pogledaju, na kom sajtu, u kom delu se nalaze informacije koje bi im donekle pomogle u rešavanju istog. Iz tog razloga, odlučili smo se da sprovedemo projekat koji ima za cilj da unapredi komunikaciju građana i lokalne samouprave. Mislim da smo u tome uspeli. Da je projekat više nego uspešno okončan, govori i spremnost institucija da organizuju ovakve i slične aktivnosti u budućnosti kako bi svoje usluge približili građanima.“

Centar za razvoj zajednice je u saradnji sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj opštine Novi Bečej sproveo projekat „Tačno i jasno“ koji je finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.